IPS/Desmond Brown
Nieuws

Maatschappelijk middenveld wil inspraak in Groen Klimaatfonds

Het Groen Klimaatfonds moet de armste landen in staat stellen om de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan. Tijdens de bijeenkomst van de raad die vandaag in Berlijn van start gaat wordt protest verwacht van actiegroepen. Zij eisen meer inspraak.
Marco Dormino/ The United Nations
Nieuws

Dodelijke aardbevingen zullen fors toenemen deze eeuw

Het aantal dodelijke aardbevingen zal deze eeuw fors toenemen, voorspelt de Amerikaanse geologiedienst USGS. Ze ziet een verband met de bevolkingsgroei.
Nieuws

VS willen voedselhulp hervormen

De Amerikaanse regering wil internationale voedselhulp efficiënter gaan organiseren en meer plaatselijk inkopen. Daarmee zou een einde komen aan marktverstoringen die worden veroorzaakt door de komst van grote hoeveelheden Amerikaans graan.
CGD
Nieuws

Rijke landen kunnen veel meer doen voor mondiale welvaart

Rijke landen zoals de Verenigde Staten (VS) en Japan tonen vergeleken met andere ontwikkelde landen weinig engagement ten aanzien van ontwikkelingsgebieden. Denemarken en Nederland scoren goed. België staat op de dertiende plaats van een totaal van 27 ondervraagde rijke landen.
World Disasters Report 2012
Nieuws

73 miljoen mensen gedwongen op de vlucht

Wereldwijd zijn op dit moment bijna 73 miljoen mensen gedwongen op de vlucht. Dat staat in de twintigste editie van het Wereldrampenrapport van het Internationale Rode Kruis. Het gaat hierbij niet om mensen die vertrekken om bijvoorbeeld economische redenen, maar wel om mensen die moeten vluchten ten gevolge van conflicten, natuurrampen, grote ontw ...
UN Photo/Albert Gonzalez Farran
Analyse

‘De Verenigde Naties zorgen voor legitimiteit’

Wereldwijd zijn 120.000 mannen en vrouwen actief in zestien vredes- en heropbouwmissies van de Verenigde Naties. Van een eigen VN-leger is geen sprake, zegt Marco Bianchini, hoofd van het VN-verbindingskantoor voor vrede en veiligheid in Brussel. De groeiende behoefte om internationale middelen in te zetten om conflicten te voorkomen of te beheerse ...
Boek

De mythe van humanitaire principes doorbroken

In een recent verschenen rapport van Artsen zonder Grenzen (AzG) ‘Humanitarian negotiations revealed, The MSF experience’ wordt belicht hoe AzG opereert in conflictgebieden. De zelfstudie staat bordenvol inhoudelijke beschrijvingen van complexe situaties, operaties en afwegingen, die duidelijk maken hoe weinig rechtlijnig humanitaire hulp is. Terw ...
Nieuws

Busan eindigt met wereldwijd partnerschap voor hulp

Op de wereldtop rond de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking in het Zuid-Koreaanse Busan zijn de deelnemers het eens geworden over een "wereldwijd partnerschap" voor ontwikkelingshulp. Critici vrezen dat het compromis de principes van transparantie en democratie op de helling zet.

Pagina's