Nieuws

Amerikaans Congres dreigt hulp aan Palestijnen in te trekken

De Amerikaanse financiële steun aan de Palestijnen staat op het spel als de status van Palestina, waar volgende week tijdens de vergadering van de Verenigde Naties over gestemd kan worden, een 'upgrade' krijgt.
Nieuws

”Groen Klimaatfonds moet meer aandacht hebben voor aanpassing"

Er moet dringend meer geld komen in het Groen Klimaatfonds en het moet meer gericht worden op de aanpassing van arme landen aan de verandering van het klimaat. Dat is het standpunt van de Afrikaanse regeringen. Ook burgerorganisaties uit Afrika en de regio van de Stille Oceaan maken zich er sterk voor.
Nieuws

Brazilië herbekijkt militaire missie in Haïti

Net nu Minustah, de VN-vredesmacht in Haïti, in opspraak komt, gaat Brazilië zijn militaire aanwezigheid op het eiland herbekijken. De Brazilianen betwijfelen of de eerste belangrijke buitenlandse opdracht hun land wel het beoogde prestige heeft opgeleverd.
Nieuws

Ontwapeningsconferentie Midden-Oosten komt niet uit startblokken

Er zit weinig schot in de voorbereiding van een internationale conferentie over massavernietigingswapens in het Midden-Oosten. De bijeenkomst, die de regio moet helpen verlossen van alle chemische, biologische en atoomwapens, moet volgend jaar plaatsvinden, maar er is nog geen gastland, voorzitter of datum vastgelegd.
Reuters
Nieuws

Twaalf miljoen mensen zijn staatloos

Wereldwijd zijn twaalf miljoen mensen staatloos. Aangezien ze van geen enkel land het burgerschap hebben, is een normaal leven voor hen onmogelijk. Het probleem wordt volledig over het hoofd gezien, zeggen de Verenigde Naties. Die zijn nu een campagne gestart om dit probleem aan te pakken.
Nieuws

Top van ontwikkelingslanden zoekt alternatieve locatie voor Libië

Er zou in oktober een grote top van ontwikkelingslanden plaatsvinden in Tripoli, maar de politieke onrust in Libië doorkruist deze plannen. De grootste groep van ontwikkelingslanden (G77) is dringend op zoek naar een nieuw gastland.
Nieuws

Toestand in Libië werpt schaduw over VN-Veiligheidsraad

De VN-Veiligheidsraad vindt geen gepast antwoord op het bloedig neerslaan van protest en het doden van burgers in Syrië. Vooral het aanhoudende conflict in Libië werkt verlammend, menen diplomaten bij de Verenigde Naties.
Nieuws

Geldtekort bedreigt werking Internationaal Strafhof

De werking van het Internationaal Strafhof (ICC) dreigt volgend jaar in de problemen te komen door een gebrek aan middelen, zeggen mensenrechtenorganisaties. Het ICC is de enige permanente rechtbank die zich met oorlogsmisdaden bezighoudt.
Karen Human Rights Group
Nieuws

Gevangenen als menselijk schild gebruikt in Myanmar

Een jaar na de verkiezingen is er nog niets veranderd in Birma. Dezelfde generaals bleven ook na november vorig jaar op post en de Myanmarese troepen blijven op grote schaal misdaden tegen de mensheid begaan. Het leger rekruteert kindsoldaten, verkrachtingen zijn een wapen geworden en militairen gebruiken gevangenen als menselijk schild. Dat zegt d ...
Nieuws

Droogte in Afrika al jaar voorspeld

Wetenschappers waarschuwden al een jaar geleden voor de aanhoudende droogte die nu Oost-Afrika teistert. Maar hun voorspellingen vielen lang in dovemansoren.
Nieuws

Wereldbevolkingsdag in het teken van de kaap van zeven miljard

Vandaag, Wereldbevolkingsdag, gaat de aandacht naar de zeven miljard inwoners die onze planeet in het najaar zal tellen. Een uitdaging, want in een druk bevolkte wereld moeten we nog meer de aandacht vestigen op de migratieproblemen, klimaatverandering, de kloof tussen arm en rijk en voedselonzekerheid, die nu al voor veel moeilijkheden zorgen.
Nieuws

Mexicaanse mensenrechtenverdedigers zijn vogelvrij

Onder de talloze slachtoffers van crimineel en politiek geweld in Mexico bevinden zich ook tientallen mensenrechtenverdedigers en journalisten. Voorlopig kunnen die alleen maar vaststellen dat het van kwaad naar erger gaat in Mexico.

Pagina's