Analyse

Ontwikkelingslanden iets meer macht in IMF

Eind april raakten de 185 leden van het Internationaal Muntfonds (IMF) het eens over een nieuwe verdeling van de macht in het Fonds.
Analyse

Westen verplettert armste landen

Indien de Europese Unie de economische vrijhandelakkoorden niet grondig herziet, zal ze de kansen op ontwikkeling van de armste landen onherstelbare schade toebrengen, zegt Oxfam in een rapport. Bovendien gebruikt de Europese Unie haar handelspolitiek om westerse bedrijven zoveel mogelijk economische invloed te geven in arme landen, zegt de World D ...
Analyse

Globalisering ‘lokaliseert’ ongelijkheid

Wordt de gapende kloof tussen Noord en Zuid eindelijk kleiner? Het heeft er alle schijn van, maar ondertussen neemt de interne ongelijkheid toe, ook in rijke landen.
Analyse

Dung Quat

‘Een witte olifant’, noemde weekblad The Economist de Vietnamese Dung Quat Economic Zone in 2004. Volgens het eveneens Britse magazine Monocle is Dung Quat echter ‘het vlaggenschip van het economisch dynamische en internationaal ambitieuze Vietnam’.
Analyse

“De Burundese jeugd beheerst enkel de taal van geweld”

Wapens en geweld beheersen de Burundese samenleving. De regering zou het tij kunnen keren door een beter economisch en sociaal beleid, maar neemt onvoldoende maatregelen volgens de VN. Bo Schack, het hoofd van het VN-secretariaat voor vluchtelingen (UNHCR) trekt aan de alarmbel: een humanitaire crisis dreigt als de Burundese regering niet in actie ...
Analyse

Vaxholm: de Europese overlegeconomie ondermijnd?

De EU pleit voor flexicurity als antwoord op de uitdagingen van de mondialisering, maar het Europees Hof verplicht Zweden tot rigide maatregelen.
Analyse

Opkomende landen lanceren eigen multinationals

De snel ontwikkelende economieën uit Oost-Europa, het Zuiden en het Oosten produceren topbedrijven die het aanschijn van de globalisering veranderen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Boston Consulting Group (BCG), een adviesbedrijf voor business-strategieën voor bedrijven die willen globaliseren.
Analyse

Oliedorst steeds moeilijker te lessen

De ongerustheid bij de Chinese overheid neemt toe nu een vat olie meer dan honderd dollar kost. De Argentijnse overheid bevroor de olie-export tot benzinestations weer over een normale brandstofvoorraad beschikken en de prijzen dalen. En in Irak bevriest de brandstofcrisis het openbare leven. Irakezen lijken te moeten kiezen tussen voedsel en medic ...
Analyse

Nieuwe tijden, nieuwe woorden

Mondialisering zet de buitenlandse en binnenlandse machtsverhoudingen onder druk. Voeg daarbij de groeiende milieuproblemen en je hebt het recept voor turbulente tijden. Naarmate de werkelijkheid verandert, geraken oude termen achterhaald en duiken nieuwe woorden op. MO* verzamelde vier suggesties voor de Dikke “Vandaele”, uitgave 2008-2012.
Analyse

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in alle continenten gekend maar wordt verschillend ingevuld naargelang de regio. Dat blijkt uit een onderzoek van het overheidsagentschap Flanders Investment and Trade in 51 landen. Hebben bedrijven echt meer oog voor mens en milieu of blijft het bij loze beloften? MO* ging op zoek naar de echte betek ...
Analyse

Een ruwe Afrikaanse diamant

De Afrikaanse journalist en filmmaker Sorious Samura laat zien hoe berichtgeving uit Afrika ook kan: betrokken, op de huid van zijn onderwerp, diepgravend. Hij leefde met de hongerenden in Oost-Afrika, werkte in een aidskliniek en reisde mee met migranten. En hij doorprikt de verhalen waarmee men het westerse geweten rond diamanthandel wil sussen: ...
Analyse

Afrika’s toekomst oogt minder zwart

De explosieve economische expansie van de Aziatische landen biedt ook Afrika kansen. Of die ook tenvolle benut worden, hangt onder meer af van de kwaliteit van het bestuur.

Pagina's