Nieuws

Russische ngo’s vinden ecologisch optimisme van Kremlin misplaatst

De Russische regering vertrekt met een gerust gemoed naar de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling, die maandag in Johannesburg van start gaat. Rusland zal zichzelf presenteren als een uitmuntend leerling met puike resultaten. De ngo’s in het land delen het officiële Russische optimisme niet en stellen dat de regering een beleid presenteert dat voor ...
Nieuws

'Bush zwicht voor conservatieve zakenlobby'

Niet-gouvernementele organisaties en hetgrootste deel van de Amerikaanse milieubeweging veroordelen de beslissingvan de Amerikaanse president George W. Bush om niet naar de Wereldtop overDuurzame Ontwikkeling te gaan in Johannesburg. Niet Bush maar minister vanBuitenlandse Zaken Colin Powell zal de Amerikaanse delegatie in Johannesburgleiden, zo k ...
Nieuws

Latijns-Amerika in verdeelde slagorde naar Johannesburg

Enkele dagen voor het begin van deWereldtop over Duurzame Ontwikkeling zijn erg weinig waarnemers optimistischover de haalbaarheid van duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika en deCariben. Het optimisme dat aanwezig was tijdens de voorbereidendevergaderingen is weggeëbd naarmate duidelijk werd hoe moeilijk het is om eenconsensus te vinden over de ...
Nieuws

Overheidsplan houdt verwoestijning niet tegen

De verwoestijning heeft schadelijke gevolgen voor 35 miljoen mensen in het noorden van Nigeria. Dat is de conclusie van een recent onderzoek van het Nigeriaanse ministerie van Milieu. De Sahara rukt met 0,6 kilometer per jaar steeds verder op naar het zuiden van Nigeria. Het overheidsprogramma om de woestijn te stoppen, ligt sterk onder vuur.
Nieuws

Britten gaan voor haalbare kaart en meer geld

De Britse regering trekt op 26 augustus naar deWereldtop over Duurzame Ontwikeling (WSSD) in Johannesburg met weinig echtspectaculaire voorstellen. Premier Tony Blair heeft wel een belangrijkebelofte gemaakt: meer geld voor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast willende Britten zich onder meer profileren met een verhoogde bijdrage aan hetWereldmili ...
Nieuws

WSDD wordt top van het 'zuiver geweten'

De Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling(WSDD) die op 26 augustus in Johannesburg begint, kan maar beter een succesworden. De 60.000 deelnemers die verwacht worden, zullen samen 500.000 tonkoolstofdioxide produceren - het belangrijkste broeikasgas. Dedelegatieleden kunnen dat wel goedmaken door een bijdrage te leveren aanZuid-Afrikaanse projecten ro ...
Nieuws

Effect van Aziatische Bruine Wolk niet te vergelijken metbroeikasgassen

De Indische wetenschappers van INDOEX die dewereld eerder deze week attent maakten op een 'bruine wolk' van smog bovenAzië relativeren de impact van het fenomeen op het klimaat elders in dewereld. De smog van verbrandingspartikels veroorzaakt eenklimaatsverandering op lokaal niveau maar het effect ervan is niet tevergelijken met broeikasgassen. Het ...
Nieuws

Stokkende herbebossing bedreigt oerwouden enhoutverwerkende nijverheid

Brazilië investeert te weinig inherbebossing, en dat dreigt zowel te koste te gaan van de bescherming van deecologisch waardevolle oerbossen in het land als van de houtverwerkendenijverheid. Bedrijven uit die sector zeggen dat ze met de rug tegen de muurstaan.
Nieuws

Servië geteisterd door zelfmoordgolf

Het aantal zelfmoorden in Servië heeft een alarmerend hoogtepunt bereikt. In de jaren tachtig beroofde gemiddeld één Serviër per honderdduizend zich van het leven. Bij het begin van de jaren negentig steeg dat cijfer tot 12,8 per honderdduizend en vorig jaar werd een gemiddelde van 22,6 bereikt. Sladjana Dragisic van het Psychiatrisch Instituut van ...
Nieuws

Geld voor groene ontwikkelingsprojecten blijft schaars

32 donorlanden hebben de afgelopen week 2,9 miljard dollar toegezegd voor het Global Environment Facility (GEF), een fonds dat ontwikkelingslanden helpt grensoverschrijdende milieuproblemen aan te pakken. Dat lijkt een aardig bedrag, maar critici stellen dat het een druppel op een hete plaat is gelet op de uitdagingen.
Nieuws

Meso-Amerika verliest zijn bossen

Elk uur gaan er in Midden-Amerika en het Zuiden van Mexico gemiddeld 44 hectaren bos voor de bijl. De helft van die bomen wordt illegaal geveld. Ook branden doen de ooit zo uitgestrekte wouden in Meso-Amerika schrikbarend krimpen. Als de kaalslag tegen dit tempo doorgaat, heeft de regio tegen 2015 geen echte bossen meer, zeggen onderzoekers van de ...
Nieuws

Biodiversiteitsatlas toont weg naar duurzameontwikkeling

Een nieuwe Wereldatlas van de Biodiversiteitbiedt aan de hand van kaarten een overzicht van ecosystemen over de helewereld. De initiatiefnemers van het project, het VN-milieuagentschap UNEP enhet World Conservation Monitoring Centre (WCMC), willen echter meer doen danfeiten verzamelen. De atlas moet een gids worden voor beleidsmakers door aante ton ...

Pagina's

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.