Europese industrie aast op CO2-credits uit bosprojecten

In een nieuw voorstel dat de steun geniet van machtige Europese lobbygroepen, krijgen bedrijven die investeren in tropische regenwouden meer rechten om zelf te vervuilen. Wetenschappers en milieuverenigingen zijn erg kritisch.

"Wereld moet strijd met watervervuiling aangaan"

In bijna de helft van de ziekenhuisbedden in de wereld liggen mensen die lijden aan ziekten die veroorzaakt zijn door vuil water. Watervervuiling is dan ook een belangrijk onderwerp tijdens de World Water Week in Stockholm, die nog tot en met vrijdag duurt.
Nieuws

"Zweeds oliebedrijf medeplichtig aan oorlogsmisdaden in Soedan"

Europese hulporganisaties, waaronder IKV/Pax Christi, willen een juridisch onderzoek naar het Zweedse bedrijf Lundin Oil en het Oostenrijkse OMV in verband met mogelijke medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Soedan.
Nieuws

Hoe schoon zijn truitjes en schoenen op WK? (*)

Niet alleen voor de spelers en fans, ook voor de grote sportmerken is het wereldkampioenschap voetbal een hoogmis. Maar multinationals zoals Nike en Adidas laten veel in ontwikkelingslanden produceren, daar worden mens en milieu niet altijd gerespecteerd.
Nieuws

Veiligheidsregels geven elektrische auto duwtje in de rug

In het Zwitserse Genève zijn de eerste internationale veiligheidsregels vastgelegd voor elektrische en hybride voertuigen. Daarmee kunnen de wagens nu sneller op de markt komen in 41 landen.
Nieuws

'Vrouwen onder druk' voorgesteld op honderdste Internationale Vrouwendag

Op de honderdste Internationale Vrouwendag stellen Marleen Temmerman en Els Leye hun boek voor: Vrouwen onder druk. Daarmee willen ze enkele minder zichtbare vormen van geweld tegen vrouwen, ook bij kwetsbare groepen, aankaarten en hulpverleners een hand reiken.
Nieuws

Drukkerijen kiezen voor duurzaam papier

Het afgelopen jaar is het aantal drukkerijen dat kiest voor papier uit duurzaam bosbeheer verdubbeld. De drukkerijen worden vooral gestimuleerd door eeen stijgende vraag uit het bedrijfsleven.
Analyse

Pellets, het antwoord op gas en olie?

Als we de verkopers van pellets en pelletverwamingsinstallaties mogen geloven, zijn pellets de brandstof van de toekomst. Ook volgens het Vlaams instituut voor bio-ecologisch bouwen (VIBE) vormen ze een volwassen alternatief voor fossiele brandstoffen, want ze zijn lokaal, goedkoop, CO2-neutraal en hernieuwbaar.
Nieuws

OESO: België haalt de 0.7 in 2010

Volgens OESO-prognoses besteedt België voor het eerst de beruchte 0.7% van zijn inkomen aan ontwikkelingshulp. Tegenvallende prestaties van Duitsland, Frankrijk, Japan, de VS en Italië betekenen dat de beloftes van 2005 niet worden waargemaakt.
Nieuws

"Ministers mogen geen visquota meer stellen"

De dreigende ineenstorting van de visbestanden overal ter wereld heeft veel minder aandacht gehad dan de klimaatverandering of het verdwijnen van de oerbossen, maar het boek van de Zweedse Isabella Lövin kan daar wat aan veranderen.
Brecht Goris
Analyse

De toekomst van landbouw

Boze boeren die hun melktanks leegsproeien op de akkers hier, groeiende aantallen hongerlijders aan de andere kant van de wereld. Het wereldwijde landbouwsysteem lijkt volkomen ontregeld. Waar moet het naartoe met onze landbouw?
Nieuws

Wetenschappers ontzet over resultaat Kopenhagen (*)

Klimaatwetenschappers hebben geen goed woord over voor het 'Akkoord van Kopenhagen", het magere resultaat van de conferentie van Kopenhagen. Het dak van ons huis brandt, klinkt het, maar onze politici negeren de rookmelders en gooien nog meer olie op de vlammen.

Pagina's