Nieuws

Technologietransfer struikelblok VN-gehandicaptenconventie

Bij het ontwerp van een VN-conventie over de rechten van mensen met een handicap is onenigheid ontstaan over de overdracht van technologie tussen Noord en Zuid. De ontwikkelingslanden verstaan onder “internationale samenwerking ook de overdracht van de allernieuwste technische snufjes die het leven van mensen met een handicap kunnen vergemakkelijke ...
Nieuws

Klimaatverandering bedreigt een derde van planten- en diersoorten tegen 2050

Door de opwarming van de aarde is tegen 2050 een derde van alle dier- en plantensoorten in hun voortbestaan bedreigd. Het grootste gevaar is het verlies aan geschikte leefgebieden. Tot die conclusie komt een internationaal team van wetenschappers in het tijdschrift Nature.
Nieuws

China en India tellen meer ‘zware consumenten’ dan West-Europa

In China en India houden zo’n 362 miljoen mensen er een westerse levensstijl op na. De ontwikkelingslanden huisvesten nu bijna de helft van alle ‘zware’ consumenten. Dat is de opmerkelijke conclusie van het ‘State of the World Report’. De gerenommeerde onderzoeksinstelling Worldwatch Institute waarschuwt voor de ecologische en sociale gevolgen van ...
Nieuws

Experten waarschuwen voor grieppandemie in ontwikkelingslanden

Griepexperten vrezen dat er naast de huidige griepepidemie, een nieuwe en potentieel dodelijke grieppandemie kan uitbreken. Maar ook met de huidige griepvarianten vallen er te veel dodelijke slachtoffers in de ontwikkelingslanden.
Nieuws

Japan draait de geldkraan dicht voor de VN-organisaties

Japan gaat zijn vrijwillige bijdragen aan meerdan een dozijn VN-agentschappen en internationale organisaties drastischterugschroeven. De reden is de stijging van de verplichte bijdrage aan de VNzelf, maar volgens waarnemers draait Tokio de geldkraan dicht om meerpolitiek gewicht te krijgen binnen de V-raad en andere vitale internationaleorganen.
Nieuws

Global Media Watch krijgt eerste volgelingen

Franse journalisten, academici en mediagebruikers kunnen sinds kort lid worden van het ‘Observatoire français des médias’. De nieuwe mediawaakhond in Frankrijk fungeert volgens de principes van Global Media Watch, een internationaal project dat werd gelanceerd op het Wereld Sociaal Forum in 2003 en intussen gevolgen kreeg in een aantal Zuid-Amerika ...
Nieuws

Annan lanceert oproep om internationaal migratiepact te ratificeren

Op de internationale migrantendag afgelopen donderdag riepen de Verenigde Naties landen die gebruik maken van migrantenarbeid op om een wereldwijd beschermingspact voor migranten te ratificeren.
Nieuws

Azië koele minnaar voor Internationaal Strafhof - analyse

De arrestatie van Saddam Hoessein kreeg iets ironisch op een seminarie over mensenrechten in Azië afgelopen weekend in Bangkok. De wereld mag dan één dictator minder tellen dankzij de Amerikaanse interventie in Irak, in Azië moeten autoritaire regimes en oorlogsmisdadigers zich weinig aantrekken van de mensenrechten. Slechts zes Aziatische landen t ...
Nieuws

Uitblijven 'demografische transitie' belangrijke oorzaak van burgeroorlogen

In landen met een hoge bevolkingsgroei en een snelle verstedelijking waar boeren met een tekort aan land of water kampen, breken veel vaker zware conflicten uit dan in landen die deze factoren beter onder controle hebben. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse organisatie Population Action International (PAI). De auteurs stellen dat het huidi ...
Nieuws

WHO mist zoveelste deadline voor Doha-ronde

De lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie zijn er gisteren in Genève niet in geslaagd hun meningsverschillen over landbouwsubsidies, invoertarieven, textiel en andere sectoren bij te leggen. De Doha-ronde is tot mislukken gedoemd als de WHO zichzelf niet hervormt, luidt het commentaar van Europese ngo’s.
Analyse

De vijf uitdagingen van Porto Alegre

Eind januari werd het Braziliaanse Porto Alegre onder de voet gelopen door honderdduizend andersglobalisten die deelnamen aan het derde Wereld Sociaal Forum. Waartoe moet al dat enthousiasme echter leiden? MO* vroeg de Braziliaanse journalist Mario Osava, die er voor de derde keer bij was, zijn eigen top vijf van uitdagingen te noteren.
Analyse

De minister voor ontwikkelingssamenwerking komt eraan

Naar goede gewoonte publiceert 11.11.11begin juni zijn Jaarrapport van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De solidariteit met het Zuiden zit in de lift, zo blijkt dit jaar.

Pagina's