Nieuws

Afrikaanse ngo's willen ook van België schadevergoeding voor koloniaal onrecht

Duitsland heeft de joden vergoed voor de Holocaust, de Verenigde Staten de indianen voor de diefstal van hun land en Japan de seksueel misbruikte Koreaanse troostvrouwen. Dus moeten ook de voormalige koloniale grootmachten in Europa naar hun portemonnee grijpen om de afstammelingen van Afrikaanse slaven te vergoeden. Dat vinden vertegenwoordigers v ...
Nieuws

Wereldbank volgt oproep Soros voor meer transparantie in olie-en mijnbouwprojecten

De Wereldbank schaart zich achter een oproepvan ngo's aan internationale olie- en mijnbouwbedrijven om te onthullenhoeveel geld ze aan de overheden van ontwikkelingslanden storten. Onder hetmotto 'Publish What You Pay' proberen de initiatiefnemers er een stokje voorte steken dat corrupte politici en zakenlui stapels smeergeld opstrijken inhet kader ...
Nieuws

Geweld kost 1,6 miljoen mensenlevens per jaar

Geweld is wereldwijd een belangrijke doodsoorzaaken kost sommige landen tot vijf procent van hun bruto binnenlands product(BBP) per jaar. Toch bestaat er groot taboe rond problemen als zelfdoding,moorden en gewapende conflicten. Zwijgen is verkeerd, stelt deWereldgezondheidorganisatie (WGO) in haar allereerste 'Wereldrapport overgeweld en gezondhei ...
Nieuws

Genoomonderzoek dreigt gezondheidskloof nog te vergroten

De ontwikkeling van biotechnologische geneesmiddelen zou in de ontwikkelingslanden elk jaar miljoenen levens kunnen redden. Begin deze week verscheen in het magazine 'Nature Biotechnology' een studie van 28 onderzoekers uit de hele wereld die zijn verbonden aan het Gemeenschappelijk Centrum voor Bio-ethiek van de universiteit van Toronto. Zij stel ...
Nieuws

Bonn baart ideeën van Johannesburg

Nog tot vrijdag timmeren zo’n 100 landen in Bonn aan een raamwerk voor de bestrijding van pesticiden en industrieel afval in de ontwikkelingslanden. Het voornaamste doel van de VN-conferentie, die gisteren (maandag) van start ging, is de opstelling van een lijst van gevaarlijke pesticiden en een procedure om de import ervan te beperken. De VN-confe ...
Nieuws

Brazilië en Australië laken Amerikaans en Europees protectionisme

Brazilië en Australië dagen de Verenigde Statenen de Europese Unie uit snel een oplossing te vinden voor de grote toelagendie ze hun landbouwers geven om hun waren op de wereldmarkt te slijten. DeBraziliaanse president Fernando Henrique Cardoso bond vorige vrijdag, op hetogenblik dat de Wereldhandelsorganisatie (WHO) bijeen komt om af te sprekenwe ...
Nieuws

Gemiddelde Europese koe rijker dan helft wereldbevolking

In een gezamenlijke studie noemen IMF enWereldbank de landbouwmarkt een van de meest misvormde ter wereld. Degevolgen daarvan voor de armoede in de wereld zijn enorm. En toch kanbijvoorbeeld de EU maar moeilijk afscheid nemen van haar landbouwsubsidies:de steun die een gemiddelde koe dagelijks ontvangt, bedraagt meer dan hetdaginkomen waarmee drie ...
Nieuws

700.000 vrouwen stierven na ongewilde zwangerschap

-Tussen 1995 en 2000 stierven 700.000 vrouwentengevolge van een ongewenste zwangerschap. Dat blijkt uit een uitgebreidrapport van de Global Health Council (GHC) dat woensdag werd vrijgegeven.Het rapport schat dat in diezelfde periode ongeveer 300 miljoen vrouwenongewenst zwanger werden. Dat is het gevolg van de beperkte toegang totvoorbehoedsmiddel ...
Nieuws

Goede prognoses voor Afrika en Azië, slechte vooruitzichten voorLatijns-Amerika

Het woensdag gepubliceerde IMF-rapport WorldEconomic Outlook brengt gemengd nieuws voor de ontwikkelingslanden. Ondankshet feit dat het herstel van de wereldeconomie moeizaam verloopt, doenverschillende ontwikkelingslanden het niet slecht in het halfjaarlijksrapport. In verschillende Afrikaanse en Aziatische landen groeit de economierelatief sterk, ...
Nieuws

Spanning stijgt rond jaarvergadering IMF en Wereldbank

De andersglobalistische beweging maakt zichop voor een nieuw rondje 'Bretton Woods bashing'. Dit weekend houden deWereldbank en het Internationaal Muntfonds (IMF) hun jaarlijkseherfstvergadering in Washington, een gelegenheid die de andersglobalistenaangrijpen om hun protest tegen de mondiale economische politiek uit teschreeuwen. Dit jaar wordt er ...
Nieuws

Oxfam hekelt 'mijnbouwmanie' van Wereldbank

De Wereldbank en andere internationalekredietverstrekkers moeten maar eens ophouden geld te pompen inmijnbouwprojecten in de ontwikkelingslanden, zo stelt Oxfam America in eenrapport dat gisteren werd voorgesteld. De Wereldbank rechtvaardigt degrootschalige investeringen in de mijnbouw met het argument dat deindustrielanden hun rijkdom te danken he ...
Nieuws

VN onderzoeken 'vuile' oorlogen

De oorlog in Afghanistan was niet zo vuil als die in Joegoslavië. In Afghanistan is er bijna geen industrie, en daardoor konden de Amerikaanse bommen geen grote milieurampen aanrichten. Dat is één van de voorlopige conclusies van VN-onderzoekers die in Afghanistan de milieueffecten van de oorlog van vorig jaar in kaart brengen.

Pagina's