Nieuws

Tbc in opmars in Londen

In sommige wijken in Londen is de graad van besmetting met tuberculose nu even hoog als in zogenaamde derdewereldlanden. Dat blijkt uit een onderzoek van TB Alert. Het nationale Britse gemiddelde (13 per 100.000) is nog steeds erg laag, maar in Londen bedraagt dat 40 per 100.000. Bepaalde wijken hebben echter een tbc-graad van meer dan honderd.
Nieuws

Wereldwijde economische dip hindert strijd tegen armoede-

Het ziet er volgens de Wereldbank niet goeduit voor het wereldwijde gevecht tegen de armoede. De wereldeconomie stokten de groei valt overal lager uit dan verwacht. De eerste slachtoffersdaarvan zijn de ontwikkelingslanden, die op niet veel buitenlands kapitaalmoeten rekenen. In een nieuw rapport van de Wereldbank staat te lezen dathet wereldwijde ...
Nieuws

Nieuwe waterindex brengt wereldwijde watervoorziening inkaart

Het wordt een gigantische uitdaging om degroeiende wereldbevolking in de éénentwintigste eeuw van gezond drinkwaterte blijven voorzien. In het jaar 2000 hadden al één op vijf mensen in 30landen te kampen met een tekort aan water en tegen 2050 - wanneer we met 9,2zullen zijn - heeft één op drie mensen in 50 landentekort aan water. Toch ishet geen op ...
Nieuws

IMF hervalt in oude dreigementen tegen arme landen

Drie maanden geleden stelde hetInternationaal Muntfonds nieuwe regels voor die arme landen meer autonomiemoesten geven in de economische programma's die ze met IMF-leningen willenuitvoeren. Vorige week herviel het IMF echter in een oude gewoonte:Nicaragua en Zambia kregen te horen dat ze staatseigendommen moestenverkopen als voorwaarde voor financi ...
Nieuws

Genetische besmetting verwante gewassen blijft heikel punt

Een onderzoek van de universiteit van NorthCarolina leverde mogelijk het eerste harde bewijs dat het gebruik vanGM-gewassen kan leiden tot onvoorspelbare hybride plantensoorten metgelijkaardige eigenschappen.Oliehoudend Canola-zaad dat genetisch werdgemanipuleerd om de resistentie tegen insecten te verhogen kan dezeeigenschappen overdragen op in he ...
Nieuws

UNICEF wil kinderen een stem geven

Het Kinderfonds van de Verenigde Natiesvindt dat de twee miljard kinderen op deze wereld het recht hebben omgehoord te worden en volledig deel te kunnen hebben aan de samenleving. Doorkinderen te betrekken bij beslissingen die hen aanbelangen, zou er misschieneen kentering kunnen komen in huidige toestand van de wereld, waarin 150miljoen kinderen l ...
Nieuws

2003 kan beterschap brengen voor geteisterde koffieboeren

De koffieoogst in Brazilië kan dit jaar een stuklager uitvallen. Dat betekent goed nieuws voor de 125 miljoen koffieboerenin de wereld. Wegens de wereldwijde overproductie werkt een groot deel vanhen nu al enkele jaren onder de marktprijs. De Braziliaanse terugval kantijdelijk soelaas bieden, stelt de Internationale Organisatie vanKoffieproducenten ...
Nieuws

AzG trekt Initiatief voor Verwaarloosde Ziekten

Elk jaar eisen 'verwaarloosde ziekten'als de chagasziekte, malaria en leishmaniasis miljoenen mensenlevens, vooralin arme landen, bij gebrek aan onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelenom die ziekten te bestrijden en te behandelen. Het Initiatief Medicijnentegen Verwaarloosde Ziekten wil daar eindelijk komaf mee maken.
Nieuws

WGO-fonds voor snelle reactie bij uitbraak besmettelijke ziekten

Met een half miljoen dollar vanCNN-mediamagnaat Ted Turner gaat de Wereldgezondheidsorgansatie WGO eenfonds oprichten om binnen de 24 uur ter plaatse te kunnen zijn wanneerergens op aarde een besmettelijke ziekte uitbreekt. Het geld komt van hetNuclear Treath Initiative, een fonds waarmee Turner de reactiecapaciteit opde dreiging van nucleaire en b ...
Nieuws

230 miljoen migranten in 2050, voorspelt IOM

Als je alle migranten in de wereld in één landzou stoppen, zou dat 'migrantenland' na China, India, de VS en Indonesië hetvijfde grootste land ter wereld zijn. De wereld telt nu immers zo'n 175miljoen migranten, zeggen nieuwe cijfers van de Internationale Organisatievoor Migratie (IOM). Dat lijkt erg veel, maar het cijfer vertegenwoordigtamper 2,9 ...
Nieuws

Lobbywerk houdt strengere regels voor olietankers tegen

Na de ramp met de olietanker Prestige voor dekust van Spanje vraagt iedereen zich af waarom enkelwandige roestbakken nogniet uit de vaart zijn genomen. Het antwoord is simpel: industriële groepenbeschikken over een geolied lobbyapparaat dat bij de International MaritimeOrganisation een stevige vinger in de pap heeft.
Nieuws

VN: water is mensenrecht, geen koopwaar

­ Water is een sociaal en cultureel goed en de toegang tot water een mensenrecht. Dat besliste de VN-comité voor Economische, Sociale en Culturele rechten woensdag in Genève. De 145 landen die het verdrag over deze rechten hebben ondertekend zijn bijgevolg verplicht de toegang tot water “rechtvaardig en zonder discriminatie” te organiseren. De verk ...

Pagina's