Nieuws

Hoge Noorden vergeven van zware metalen

Nergens krijgen mensen en dieren zoveel toxische stoffen binnen als in het arctische leefgebied van de Inuit in Canada en Groenland. De concentraties aan zware metalen en toxische chemicaliën vormen een bedreiging voor het immuunsysteem en de geestelijke en seksuele gezondheid van kinderen. Dat blijkt uit een studie van het in Noorwegen gebaseerde ...
Nieuws

Onrust onder ngo's over VN-participatie

Grote niet-gouvernementele organisaties (ngo's)zijn ongerust over het voornemen van VN-secretaris-generaal Kofi Annan om derol van ngo's in de Verenigde Naties te herbekijken. Ze vrezen dat de VN zaltoegeven aan de druk van sommige landen om de 'civiele samenleving' weergrotendeels buiten te sluiten als de wereldorganisatie over gevoeligeonderwerpe ...
Nieuws

VN zetten sputterend Kyoto-proces opnieuw op de agenda

Tien dagen gesoebat tussen rijke en arme landen op een VN-klimaatconferentie in het kader van het VN-Raamverdrag voor Klimaatbeheer (UNFCCC) draaide vorige vrijdag uit op een herlezing van het Kyoto-verdrag uit 1997, dat de geïndustrialiseerde landen verplicht de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Daarmee werd tot teleurstelling van ...
Nieuws

Discussie over ontwikkelingseffect migrantenspaargeld

Zijn de indrukwekkende bedragen die veelsuccesrijke migranten uit ontwikkelingslanden naar huis sturen echt eenweldaad voor die landen? Over die vraag is in Caribische enNoord-Amerikaanse academische kringen een hevige discussie aan de gang.
Nieuws

Voortaan zijn alle bossen heilig voor de Wereldbank

De Wereldbank heeft donderdag een nieuw bosbouwbeleid bekend gemaakt dat de oppervlakte van beschermde woudgebieden in de ontwikkelingslanden gevoelig moet uitbreiden en miljoenen mensen uit de armoede zou moeten kunnen halen. De Bank wil niet langer alleen geld ter beschikking stellen voor projecten in beschermde of bijzonder waardevolle bosgebied ...
Nieuws

Overbevissing vernietigt eiwitten van de armen

De meest gegeten vissoorten kunnen tegen 2020 vier tot 16 procent duurder worden, een gevolg van overbevissing en van de bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden die de vraag zal doen toenemen. Dat stellen het WorldFish Centre en het International Food Policy Research Institute (IFPRI) in een gisteren (donderdag) gepubliceerd rapport. Slechts nieu ...
Nieuws

Europa en ontwikkelingslanden trekken klimaatonderhandelingen weervlot

Gezamenlijke inspanningen van de EuropeseUnie, China en de ontwikkelingslanden lijken ervoor te zorgen dat hetprotocol van Kyoto toch een centrale plaats krijgt in de Verklaring vanDelhi. Dat document wordt het belangrijkste product van de tiendaagseklimaatconferentie die vrijdag in de Indiase hoofdstad wordt besloten.Eerder was grote consternatie ...
Nieuws

2002 barslecht jaar voor koraalriffen

De koraalriffen hebben het dit jaar in alleoceanen zwaar te verduren. Tot dusver werden 430 gevallen van verblekingvastgesteld, een teken dat de miljarden diertjes die in banken samengeklitzijn, de geest beginnen te geven. Het verschijnsel wordt in verband gebrachtmet de opwarming van de aarde.
Nieuws

Recht op voedsel blijft papieren principe

De VN vinden dat het nog eens mag benadruktworden: het recht op voedsel wordt wereldwijd aan de lopende bandgeschonden. In een maandag gepubliceerd rapport gipst Jean Siegler, eenSpeciale Verslaggever van de VN-Mensenrechtencommissie, vooral de rijkelanden omdat ze hun herhaalde beloften niet nakomen om de honger de werelduit te helpen. De VN stell ...
Nieuws

EU woedend over ontwerpverklaring achtste klimaatconferentie

De Europese Unie is ontstemd over het ontwerpvan de 'Delhi Declaration', het slotdocument voor de achtsteklimaatconferentie (COP-8) die de uitvoering van het Verdrag van Kyoto ingoede banen moest leiden. Het document, dat vrijdag moet worden goedgekeurd,bevat niet eens een deadline voor het in werking treden van Kyoto. Als hetprotocol niet in werki ...
Nieuws

Europese sociaal-democratie dwaalt (Mario Soares)

De sociaal-democratie in Europa is in crisis net op het moment dat zij het tegengewicht zou moeten vormen voor de vernietigingsmacht van de Verenigde Staten. De huidige generatie van Europese leiders die tot de Socialistische Internationale behoren hebben een vriendelijke houding tegenover Washington laten evolueren tot slaafse gehoorzaamheid. Dat ...
Nieuws

VN-studie klaagt partijdigheid VN, Wereldbank en IMF aan

De huidige internationale instellingen zijnverouderd zijn niet opgewassen tegen hun nieuwe taken. De nood aan nieuweglobale instellingen is hoog; zoniet gaat de democratie teloor. Dat zegteen studie van de United Nations Universiteit, die deze week verscheen.'Governing Globalisation' pleit voor de oprichting van een WereldwijdeVolkenraad en een Eco ...

Pagina's