Valentina Calà (CC BY-SA 2.0)
Analyse

Welke internationale lessen moet België trekken uit Brussel?

Zullen de aanslagen in Brussel een impact hebben op de manier waarop België zich gedraagt op het internationale toneel? Luc Barbé en Tom Kenis lichten het belang van diplomatie toe.
© Hugo Aymar/Haytham Pictures
Analyse

Syriërs van Istanboel, een bestaan in ballingschap

In Istanboel bouwen 400.000 Syrische vluchtelingen een parallelle wereld. De ex-scherpschutter droomt van de revolutie, de schooldirectrice redt Syrische straatkinderen. Velen houden het hoofd maar am ...
© Reuters / Charles Platiau
Analyse

#BrusselsAttacks: 'Trap niet in de val!'

MO* contacteerde commentatoren in Afghanistan, India, Jordanië, Libanon en Pakistan, landen waar de haatkaravaan lang voor Brussel toesloeg. We stelden hen vragen die ook voor België en Brussel r ...
© Marieke van der Velden (http://brievenaanjoep.tumblr.com)
Analyse

Vandaag een akkoord over vluchtelingen, morgen “jungles” over heel Europa

Politieke leiders kondigden de sluiting van de zoveelste vluchtelingenroute aan: Turkije-Griekenland en de Balkanroute. Dat er vorige week nog altijd geen definitief akkoord was, maakt weinig verschil ...
Maher27777 (CC 0)
Analyse

Moet het Belgisch leger Libië (alweer) bombarderen?

NV-A-fractievoorzitter Peter De Roover riep vorige week op om opnieuw militair in te grijpen in Libië. Hoewel zo'n nieuwe militaire interventie nog niet officieel bezig is, wordt er al door sommige la ...
Shamsnn (CC by 2.0)
Analyse

De dodentellers van Syrië

Sinds de start van de Syrische revolutie houden Syriërs, gewapend met camera’s, pen en papier het dodental bij en brengen folteringen en andere mensenrechtenschendingen in kaart. Journalist Igna ...
Freedom House (CC by 2.0)
Analyse

De Syrische oorlogsburge(r)meesters

In Syrische regio’s waar de oppositie de controle heeft, zetten Syriërs sinds het begin van de revolutie hun eigen vorm van lokaal bestuur op. Want als de centrale overheid bommen levert in plaats van ...
© Reuters
Analyse

Vrees de angst, niet de terroristen

Europese jihadisten, een grote terreuraanslag, de vluchtelingenstroom, het seksueel geweld,… Een gevaarlijke angstcocktail stelt het Europese project op de proef. Een hopeloos verdeeld Europa z ...
The Lowry / Flickr (CC by-nc-sa 2.0)
Analyse

Kunst maken onder de bezetting

Leven onder bezetting is voor Palestijnse kunstenaars meer dan een sociaal vraagstuk. Het bezet ook hun artistieke overwegingen: hoe je verhouden tot die dwingende situatie? De politieke realiteit is ...
Rebecca Harms / Flickr (CC by-sa 2.0)
Analyse

Erdogan plant Nieuw-Koerdistan

De Koerdische steden van Turkije zijn al maanden het toneel van bikkelharde gevechten. Het ziet ernaar uit dat het einde van het geweld nog ver is. De onvermijdelijke verwoesting die de oorlog met zic ...
Ali Em (CC BY 2.0)
Analyse

Hoe gaat het nog met feminisme in het Midden-Oosten?

In het Midden-Oosten worden vrouwenrechten en feminisme meestal geassocieerd met ngo-projecten en buitenlands geld enerzijds en heersende repressieve regimes anderzijds. Is er nog ruimte voor feminist ...
David Dennis (CC BY-SA 2.0)
Analyse

Het Midden-Oosten en China: rijke vrienden

Arabische landen nemen van oudsher een cruciale plek in op de tweeduizend jaar oude Zijderoute tussen China en het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied. De Chinese-Arabische relaties kwamen ech ...

Pagina's