Shamsnn (CC by 2.0)
Analyse

De dodentellers van Syrië

Sinds de start van de Syrische revolutie houden Syriërs, gewapend met camera’s, pen en papier het dodental bij en brengen folteringen en andere mensenrechtenschendingen in kaart. Journalist Igna ...
Freedom House (CC by 2.0)
Analyse

De Syrische oorlogsburge(r)meesters

In Syrische regio’s waar de oppositie de controle heeft, zetten Syriërs sinds het begin van de revolutie hun eigen vorm van lokaal bestuur op. Want als de centrale overheid bommen levert in plaats van ...
© Reuters
Analyse

Vrees de angst, niet de terroristen

Europese jihadisten, een grote terreuraanslag, de vluchtelingenstroom, het seksueel geweld,… Een gevaarlijke angstcocktail stelt het Europese project op de proef. Een hopeloos verdeeld Europa z ...
The Lowry / Flickr (CC by-nc-sa 2.0)
Analyse

Kunst maken onder de bezetting

Leven onder bezetting is voor Palestijnse kunstenaars meer dan een sociaal vraagstuk. Het bezet ook hun artistieke overwegingen: hoe je verhouden tot die dwingende situatie? De politieke realiteit is ...
Rebecca Harms / Flickr (CC by-sa 2.0)
Analyse

Erdogan plant Nieuw-Koerdistan

De Koerdische steden van Turkije zijn al maanden het toneel van bikkelharde gevechten. Het ziet ernaar uit dat het einde van het geweld nog ver is. De onvermijdelijke verwoesting die de oorlog met zic ...
Ali Em (CC BY 2.0)
Analyse

Hoe gaat het nog met feminisme in het Midden-Oosten?

In het Midden-Oosten worden vrouwenrechten en feminisme meestal geassocieerd met ngo-projecten en buitenlands geld enerzijds en heersende repressieve regimes anderzijds. Is er nog ruimte voor feminist ...
David Dennis (CC BY-SA 2.0)
Analyse

Het Midden-Oosten en China: rijke vrienden

Arabische landen nemen van oudsher een cruciale plek in op de tweeduizend jaar oude Zijderoute tussen China en het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied. De Chinese-Arabische relaties kwamen ech ...
Analyse

China bouwt een nieuwe wereld

China is op vijf continenten betrokken bij de bouw van wegen, spoorwegen, elektriciteitscentrales, havens en metro’s. Daarmee wordt de aanblik en het functioneren van regio’s en continente ...
Riverwood124 / Wikipedia (CC0)
Analyse

Libië wordt volgende etappe in de strijd tegen IS

Zullen de westerse landen binnenkort militaire actie ondernemen tegen IS in Libië? Dit valt niet uit te sluiten, alleen kiezen de VS en hun bondgenoten er voorlopig nog voor om deze klus te laten klar ...
Mahmut Bozarslan (CC0)
Analyse

Turkije op de rand van nieuwe burgeroorlog

In het zuidoosten van Turkije –de Koerdische regio– vinden steeds meer gewelddadige operaties van het Turkse leger plaats. Joris Leverink, voor MO* ter plaatse, bericht van op partijcongre ...
© Wouter Elsen
Analyse

Drie (aanslagen) op een rij, maar geen eenduidig verhaal

De aanslagen in Istanboel, Ouagadougou en Jakarta waarmee 2016 begon bevestigen een veralgemeende terreurdreiging. Maar wie de zaken van dichtbij bekijkt, ziet dat deze aanslagen geen deel uitmaken va ...
bron:Youtube
Analyse

Hezbollah: verzetshelden of oorlogsmisdadigers?

De sjiitische groepering Hezbollah, symbool voor het  Arabische verzet tegen Israël,  dreigt nu door oorlogsmisdaden in Syrië haar achterban in het Midden-Oosten te verliezen. Kan ze haar le ...

Pagina's