ProtoplasmaKid (CC BY-SA 4.0)
Opinie

Schenders mensenrechten veranderen van tactiek

De wereldwijde campagne om mensenrechten te beschermen heeft een onverwacht bijeffect: regeringen veranderen hun methoden om van politieke tegenstanders af te komen, constateert politicoloog Rodwan Abouharb.
Unarmed Civilian (CC BY-NC-SA 2.0)
Opinie

Burgers staan op waar politici falen

Meer dan 400 pagina’s met vooral slecht nieuws. Dat is het jaarrapport van Amnesty International. De mensenrechten hebben het hard te verduren, maar beterschap is wel degelijk mogelijk. Het zijn burgers zoals u en ik die door rechten te claimen en af te dwingen het verschil kunnen maken.
SMCC Spike Call (CC0)
Opinie

Laat het seksueel misbruik binnen Oxfam het begin zijn van een cultuurwijziging

Laat de onthullingen over seksueel misbruik van Oxfam-medewerkers een inspiratiebron zijn om een noodzakelijke cultuurwijziging te eisen en vrouwen niet langer te beschouwen als de seksueel beschikbare helft van de mensheid, stelt Siddharth Chatterjee, VN-coördinator in Kenia.
Kilian de Jager (CC BY 2.0)
Opinie

Wordt de vierde Industriële Revolutie onze redding?

De vierde Industriële Revolutie kan onze planeet veel goeds brengen, maar vraagt ook dringend om publiek debat en een strategische toekomstvisie, schrijft VN-secretaris-generaal António Guterres. Gisteravond sprak hij bij de start van de Web Summit in Lissabon, een van de grootste technologieconferenties in de wereld.
International Labour Organization ( ILO - OIT - BIT) Photo Collection (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

Werkgevers halen bakzeil op internationale clash met werknemers

Wat was nu de oogst van de 106de Internationale Arbeidsconferentie vorige maand? Een slotbeschouwing van Chris Serroyen (ACV) vanuit het perspectief van de werknemers.
Climatalk .in (CC BY-NC 2.0)
Opinie

‘De bescherming van vluchtelingen is bij internationale wet verplicht’

Nooit eerder was de vluchtelingenstroom groter dan vandaag. ‘Die mensen beschermen is geen kwestie van solidariteit of vrijgevigheid. Het is een verplichting krachtens het internationale recht’, schrijft VN-secretaris-generaal António Guterres.
CC ILO in Asia and the Pacific (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

Arbeidsmigratie: een verhaal van dure muren, scherpe hekken en taaie vooroordelen

Dit jaar buigt de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zich over het brandend actuele thema van de arbeidsmigratie. Met het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal lijken we niet het minste probleem te hebben. Het vrij verkeer van personen loopt echter vast op muren, hekken en andere obstakels. Terwijl arbeidsmigratie ...
UN Photo/Rick Bajornas (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

Geen weg terug voor het Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof staat onder druk. Verschillende, vooral Afrikaanse landen kondigden aan uit het Strafhof te zullen stappen. Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, hoopt dat het zover niet komt. ‘Er is geen weg terug. Ondanks de moeizame vooruitgang, moeten we de brug van het internationaal recht blijven bouwen t ...
Imagens Evangélicas (CC by 2.0)
Opinie

Woorden wegen: wanneer is mensensmokkel ook mensenhandel?

Woorden zijn niet neutraal, maar zijn inzetbaar als politiek wapen. Seppe Segers onderzocht de normatieve herkomst van het begrip ‘mensenhandel’ of ‘trafficking’. Dit leidde tot de conclusie dat ‘trafficking’ teruggaat op een ideologische strijd over prostitutie, met een rekbaar concept tot gevolg. ...
Opinie

Schuld of Vriend: over de bronnen van gewapend extremisme en radicale vervreemding

Er is al heel wat gezegd en geschreven over terrorisme en gewelddadige radicalisering de voorbije week. Peter Terryn heeft het gehad met het zwartepieten en beschuldigen, en gaat op zoek naar het dieper liggende web van oorzaken en aanleidingen.
Julian Buijzen (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

Juridisch koorddansen met Turkije humanitaire schande voor EU

‘De Europese Unie zal moeten kiezen tussen het verhoopte resultaat van de deal met Turkije of het nakomen van de asielrechtelijke verplichtingen.’ Ruben Wissing, asiel- en migratiejurist en beleidskenner, legt de EU-Turkije deal onder de loep.
looking4poetry (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

‘Wij hebben migranten even hard nodig als zij ons’

De directeur-generaal van de grootste internationale organisatie begaan met migratie blikt terug op 2015 naar aanleiding van de Internationale Dag van de Migrant. ‘Nu is de tijd voor veilige en legale migratie wereldwijd!’

Pagina's