Nieuws

Dow Chemical zaait verdeeldheid in Indiase regering

Een generatie na de zware giframp in het Indiase Bhopal wordt de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van de duizenden tonnen gif nog steeds ontlopen. Een afkoopsom van Dow Chemical zaait verdeeldheid in de Indiase regering.
Nieuws

Theresa’s werk voor de stervenden springlevend

Tien jaar na de dood van Moeder Theresa gaan leven en dood hun gewone gangetje op het hoofdkwartier van de Missionarissen van Naastenliefde in de Indiase miljoenenstad Kolkata. Zuster Nirmala staat sinds tien jaar aan het hoofd van de orde en streeft er niet naar haar grote voorbeeld te evenaren: “Elke zuster die zich de principes van onze opleidin ...
Nieuws

Ierse politie voert tulbanddebat

Indiase sikhs moeten in het buitenland steeds vaker hun tulband afzetten. De sikhs in het Ierse politiecorps mogen in Dublin niet langer hun traditionele hoofdtooi dragen als ze dienst hebben. In de Verenigde Staten liet een club een sikh met een tulband niet binnen.
Nieuws

Indiase scholen schrappen seks

Elf Indiase deelstaten willen geen seksuele voorlichting meer op openbare scholen. De toenemende preutsheid maakt de strijd tegen aids wel heel moeilijk.
Nieuws

“Australisch uranium voor India voedt regionale wapenwedloop”

Australische vredesactivisten hebben scherpe kritiek op de beslissing van hun regering om uranium te leveren aan India. Hoewel het Australische uranium exclusief voor civiele doeleinden mag worden gebruikt, laat het India toe zijn bestaande uraniumvoorraad te gebruiken voor de productie van kernwapens. Bovendien worden niet alle Indiase nucleaire i ...
Nieuws

India viert 60 jaar onafhankelijkheid

De grootste democratie ter wereld viert deze week feest ter gelegenheid van 60 jaar onafhankelijkheid. Het gaat economisch zo goed dat India na China al het volgende economische wonder wordt genoemd. Zij het dat vele duizenden mensen de verjaardag vieren met natte voeten en honderden miljoenen armen sowieso niets te vieren hebben.
Nieuws

"India wil patentenwet ondergraven"

Het Indiase ministerie van Handel is van plan het verbod op “evergreening”, het verlengen van patenten op geneesmiddelen omwille van triviale veranderingen in de samenstelling van het medicijn, uit de Indiase patentwet te halen. Dat schrijft de Indiase krant Economic Times in zijn editie van donderdag.
Nieuws

Na moessonregens komen infectieziekten

In India, Bangladesh en Nepal zijn sinds juni door hevige moessonregens al zeker 1.400 mensen om het leven gekomen. De gezondheid van miljoenen kinderen is in het gedrang.
Nieuws

Novartis verliest patentzaak

India mag haar patentwet handhaven, zo heeft het Hooggerechtshof in het Indiase Chennai beslist. De Zwitserse farmaciereus Novartis beweerde dat India de internationale TRIPS-akkoorden voor intellectueel eigendomsrecht schendde, en spande in januari 2006 een rechtszaak aan tegen de Indiase overheid. Meer dan 15.000 Belgen tekenden een petitie om No ...
Nieuws

India overtuigd van nucleaire overwinning

India en de Verenigde Staten hebben na een jaar van onderhandelingen een bilaterale overeenkomst aangekondigd waarbij de VS nucleaire technologie voor civiele doeleinden aan India zal leveren, op voorwaarde dat het Zuid-Aziatische land inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap zal toelaten.
Nieuws

Wereldbank voert strijd tegen corruptie op

De Wereldbank heeft twee Indiase farmaceutische bedrijven uitgesloten van deelname aan een gezondheidsprogramma. De bedrijven zouden zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie binnen het door de Bank gefinancierde project.
Nieuws

Dalits raken niet hoger op maatschappelijke ladder

Mensenrechtenorganisaties ijveren al jaren voor de opwaardering van de Dalits, de kastenlozen, in India. De Indiase overheid zelf doet af en toe een geste naar de Dalit-bevolking toe, maar politiek en vooral maatschappelijk blijft de bevolkingsgroep lijden onder discriminatie op alle vlakken.

Pagina's