Brazilianen zijn clean, gewelddadige drugshandel blijft

Brazilianen rotzooien haast niet met cocaïne en marihuana, zeker in vergelijking met de geïndustrialiseerde wereld. Dat was het goede nieuws bij de officiële start van de Vierde Nationale Antidrugweek in hoofdstad Brasilia. Niettemin acht de overheid het noodzakelijk de oorlog tegen de drughandel flink op te drijven.

Slechts 2,3 procent van de 8.600 respondenten, verspreid over maar liefst 107 steden, heeft al eens coke gesnoven. In de Verenigde Staten is dat naar schatting 11 procent, in Europa 3 procent. Bijna 7 procent van de ondervraagden heeft al aan een joint getrokken. In de VS is dat niet minder dan een derde van de bevolking, terwijl in Spanje - vlakbij de wuivende Marokkaanse hasjvelden - 22 procent marihuana heeft gerookt, wist generaal Cardoso op de opening van de Antidrugweek.

Verscheidene publieke figuren werden tijdens de opening in de bloemetjes gezet als dank voor hun inzet in de strijd tegen drugs. Zo werden onder meer Gloria Perez en Débora Falabella gelauwerd. Zij zijn respectievelijk de schrijfster en actrice van de populaire soap ‘De Kloon’, die vorige week met recordkijkcijfers op haar einde liep. De soap oefende naar verluidt een grote positieve invloed uit op de publieke opinie over drugs, veel meer nog dan op het hoofdthema: het klonen van mensen.

Ondanks de veelbelovende statistieken over de druggebruikers vindt de Braziliaanse president Fernando Henrique Cardoso dat het land toch te veel druggebruikers telt. Bovendien gebruikt ongeveer 1 procent van de 170 miljoen Brazilianen op dagelijkse basis, verklaart de president.

Het onderzoek toont evenwel aan dat legale drugs het grootste probleem blijven. Ongeveer een op tien Brazilianen verklaart verslaafd te zijn aan alcohol en/of sigaretten.

Blijft nog een groter probleem over. Brazilië staat berucht om het geweld dat voortspruit uit druggebruik en -handel. Zo werd twee weken geleden in Rio de Janeiro journalist Tim Lopes gefolterd en vermoord door plaatselijke drugbendes. Die gedragen zich volgens experts in de favela’s (de sloppenwijken)steeds meer als een staat binnen de staat. Lopes werkte aan een reportage over de drughandel.

President Cardoso lichtte op het forum dan ook zijn beleid van nultolerantie tegenover criminele organisaties toe. De president acht het noodzakelijk de uitzaaiing van drugs in te dijken door de handhaving van de wet een handje toe te steken in de oorlog zonder genade tegen de georganiseerde misdaad. Minister van Justitie Miguel Reale Junior wil prioritaire aandacht schenken aan de financiers en witwassers van de drughandel, niet aan de kleine garnalen die op straat staan te dealen.

Ook naamgenoot generaal Cardoso, die de geheime dienst en de Staatsveiligheid coördineert, verklaart dat er hardere maatregelen moeten worden genomen. Tezelfdertijd wil de generaal de drugverslaafden niet uit het oog verliezen en hen begeleiden als mensen die kampen met een ziekte. Binnen twee of drie generaties is het land misschien zelfs klaar voor een legalisering, aldus de generaal, maar eerst moet het volk worden opgevoed en duidelijk gemaakt dat drugs de gezondheid schaden en dat de jeugd het juiste geestelijke alaam moet hebben om de juiste beslissingen inzake drugs te nemen.

Het onderzoek werd in opdracht van het antidrugsagentschap van de overheid uitgevoerd door het Braziliaanse Informatiecentrum voor Psyschotrope drugs van de universiteit van Sau Paulo. Het is het eerste nationale onderzoek dat peilt naar het gebruik van cocaïne en marihuana.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift