China moet kiezen tussen eten of biobenzine

China’s onstilbare energiehonger geeft vleugels aan de ontluikende productie van biobrandstoffen. De overheid is gewonnen voor alternatieve energie, maar wil er tegelijk over waken dat graanproducten betaalbaar blijven voor de consument.
“Eten geven aan 1,3 miljard Chinezen blijft de prioriteit”, verklaarde Wang Xiabing van het ministerie van Landbouw in de krant People’s Daily. “Steun voor de productie van biobrandstoffen komt op de tweede plaats”. Het ministerie van Landbouw gaat uit van het principe dat biobrandstoffen geen invloed mogen hebben op het verbruik van graanproducten door de consument, en ook niet in concurrentie mogen gaan met landbouwgrond voor graanproductie.

China was ooit een olie-exporteur, maar is nu voor 43 procent van zijn olietoevoer aangewezen op de import. Biobrandstoffen maken China minder afhankelijk van het buitenland en zijn een milieuvriendelijk alternatief voor fossiele energiebronnen. Economische planners willen dat tegen 2020 15 procent van de brandstof voor transport van biologische oorsprong is.

De groeiende vraag valt samen met een reeks slechte oogsten, wat de prijs van graanproducten in de hele wereld doet stijgen. De prijs van maïs is op lokale markten met 20 procent gestegen. De regering heeft al een deel van haar tarwevoorraad verkocht om de prijzen te drukken en paniek onder de bevolking te vermijden. Ze denkt ook aan maatregelen om het gebruik van maïs voor biobrandstof te verminderen.

Maïs levert ongeveer driekwart van de grondstof waarmee in China bioethanol wordt gemaakt. Het gebruik van maïs voor industriële toepassingen steeg tussen 2001 en 2005 met 16,5 procent, terwijl de maïsproductie in dezelfde periode maar met 5 procent groeide. Tegelijk daalde het landbouwareaal tussen 1999 en 2005 met acht procent.

In 2005 produceerde het land 1 miljoen ton bio-ethanol, tegen 2010 zal dat waarschijnlijk tien miljoen zijn. Experts waarschuwen ervoor dat wanneer China zoveel maïs blijft gebruiken om er brandstof van te maken, het tegen 2008 waarschijnlijk maïs zal moeten invoeren. Dat ligt gevoelig bij de politici, omdat zelfvoorziening inzake voedsel als hoeksteen wordt gezien van de nationale veiligheid.

De Commissie voor Nationale Ontwikkeling en Hervorming heeft een brief rondgestuurd waarin ze lokale producenten van biobrandstof vraagt meer grondstoffen als aardappelen, maniok en sorghum te gebruiken. Die gewassen worden evenwel nog niet op grote schaal geteeld, bij gebrek aan aangepaste landbouwtechnologie. IPS MDG1 MDG7 (MC/JS)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift