Hoop op structureel antiracismebeleid op Dag tegen Racisme

De bestrijding van discriminatie en racisme blijft in de praktijk erg moeilijk. Op de internationale Dag tegen Racisme start Hand in Hand een campagne voor ‘meer tewerkstelling voor etnisch-culturele minderheden.’ Ze hoopt op concrete plannen van de lokale overheidsbesturen.

Volgens de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) was in februari een kwart van de werkzoekende werklozen allochtoon. Ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) ziet een duidelijk verschil in de ‘rangschikking waarbij Belgen de hoogste werkzaamheidsgraad hebben en de Turkse, Marokkaanse en Congolese minderheden de laagste.’ Hun instroom op de arbeidsmarkt verloopt moeizamer met een hogere werkloosheidsgraad als gevolg.

Sensibilisering en bestraffing

Thomas Pollet, woordvoerder van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, erkent het probleem. Hij benadrukt dat de regering sensibiliseert en tegelijkertijd structureel aan het probleem werkt. ‘Samen met de uitzendsector maken we bedrijven bewust en op federaal niveau werken we samen met de inspectiediensten. Daarnaast bestaan er per decreet wel degelijk straffen op discriminatie’, klinkt het.

Voor Ico Maly van het intercultureel platform Kif Kif is er in de uitzendsector zelf nog altijd een groot probleem. ‘Na de veroordeling van Adecco was Federgon (de koepel van de uitzendsector) erg tevreden dat er maar in een derde van de gevallen werd gediscrimineerd. Dat is nog altijd veel. Er is dus wel degelijk werk aan de winkel’, benadrukt Maly.

Moeilijke bewijslast

Volgens de organisaties sensibiliseert de regering wel, maar schiet het te kort in het opleggen van dwingende maatregelen, streefcijfers of straffen. ‘Theoretisch zijn de straffen niet min. Ze gaan van bijvoorbeeld geldboetes tot het intrekken van vergunningen, maar in de praktijk blijft dat moeilijk’, stelt Vlaams Parlementslid Bart Van Malderen (sp.a.). Ook Naima Charkaoui van het Minderhedenforum bevestigt dat er te weinig straffen zijn.

‘Het is spijtig dat we nog altijd een Dag tegen Racisme nodig hebben’, vindt Maly. ‘Het is een problematiek die al ettelijke decennia oud is en waar maar met mondjesmaat verbetering in komt.’ Van Malderen: ‘Iedereen weet dat het probleem er is, maar een structurele aanpak blijft uit.’ Hij ziet het probleem vooral in het aanvoeren van een bewijslast.

Kif Kif ijvert daarom voor praktijktesten, waarbij een allochtoon en een autochtoon met dezelfde kwaliteiten solliciteren voor dezelfde vacature. ‘Helaas is dat juridisch nog altijd niet in orde. Nochtans is dat het enige instrument om de antidiscriminatiewet toe te passen’, aldus Maly. ‘In België is een veroordeling voor discriminatie erg moeilijk. Bij Adecco heeft het tien jaar geduurd en we verloren ook een proces door procedurefouten’, vertelt Maly. Toch krijgen praktijktesten weinig steun van politici. Volgens woordvoerder Pollet is het onwettelijk. Kif Kif blijft daarom ijveren voor een beter juridisch kader.

Kif Kif hoopt dat de politiek zich op de Dag van Racisme expliciet uitspreekt tegen racisme en dat niet doet met lege woorden, maar het koppelt aan een structureel antiracismebeleid. Hand in Hand vraagt samen met andere organisaties die opkomen voor gelijke kansen om een antiracistisch tewerkstellingsbeleid met dwingende maatregelen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober richten ze hun pijlen nu vooral op lokale besturen. Ook na de verkiezingen zal Hand in Hand de vinger aan de pols houden.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift