Koehandel rond Irak bedreigt zitting VN-Mensenrechtencommissie

De nakende oorlog tegen Irak legt een zware hypotheek op de 59ste zitting van de VN-Mensenrechtencommissie die vandaag (maandag) in Genève begint en tot 25 april duurt. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de VS erop zullen aansturen de ernstige schendingen in Rusland en China door de vingers te zien in ruil voor steun bij de acties tegen Irak. Pikant is dat de commissie momenteel wordt voorgezeten door Libië, een land met een bezoedeld mensenrechtenblazoen. Met spanning wordt verder uitgekeken naar de discussie over de behandeling van Afghaanse krijgsgevangenen in Guantanamo, een kwestie waarvoor de VS in het beklaagdenbankje zitten.Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International (AI) hopen dat de commissie dit jaar een resolutie zal goedkeuren waarin Moskou op de vingers wordt getikt voor de zware mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië en aanhoudende mensenrechtenproblemen in de rest van de Russische federatie. Vorig jaar werd een initiatief van de Europese Unie in die zin nipt verworpen met 16 stemmen tegen en 15 voor, bij 22 onthoudingen. Volgens de mensenrechtenbeweging is de EU van plan dit jaar een gelijkaardige resolutie in te dienen. Nu de VS na een jaar afwezigheid weer in de commissie zetelen, zou ook een veroordeling van de ernstige mensenrechtensituatie in China weer een betere kans maken. HRW vindt dat China een blaam verdient voor de systematische schending van de vrijheid van overtuiging, meningsuiting en vergadering en de miskenning van de godsdienstvrijheid.

Maar Kenneth Roth, de directeur van HRW, gelooft dat de VS dit jaar in de commissie eerder op het rempedaal zullen duwen wat die twee landen aangaat, om in ruil daarvoor van de twee veto-machten meer steun te krijgen in de Veiligheidsraad. In dat orgaan speelde zich de voorbije weken een diplomatieke machtsstrijd af over Irak. De VS hebben ook de steun van China nodig om Noord-Korea te overtuigen zijn nucleair bewapeningsprogramma weer stop te zetten.

Zoals elk jaar buigen de vertegenwoordigers van de 53 landen die in de Mensenrechtencommissie zetelen zich samen met experts en activisten van mensenrechtenorganisaties ook nu weer over een lange lijst van probleemlanden en moeilijke thema’s. Hoog op het lijstje van HRW staan de mensenrechtenschendingen in Colombia, Congo-Kinshasa, Nepal en Israël en de Palestijnse gebieden, Iran, Noord-Korea en Turkmenistan. De commissie zelf heeft de hervorming van haar eigen werking op de agenda geplaatst en wil het ook hebben over de doodstraf en over een optioneel protocol bij het Internationaal Convenant over Economische, Sociale en Culturele Rechten dat individuele personen het recht zou geven klacht in te dienen over de schending van die rechten. Ook de situatie van vluchtelingen en asielzoekers, problemen als foltering en ontvoeringen, vrouwendiscriminatie en de inzet van kindsoldaten zullen de komende zes weken ter sprake worden gebracht.

Volgens de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Sergio Vieira de Mello, dreigen de discussies over de nakende oorlog tegen Irak de zitting van dit jaar helemaal in de schaduw te stellen. Toch is er geen gebrek aan explosieve thema’s die verband houden met de door de VS afgekondigde oorlog tegen het terrorisme. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Commissie moet onderzoeken of de na 11 september 2001 verscherpte anti-terrorismemaatregelen het respect voor de mensenrechten niet in het gedrang brengen. Amnesty stelt voor daartoe een nieuw controlemechanisme in het leven te roepen; HRW vindt dat de VN zelfs een speciale verslaggever moeten benoemen die de zaak land per land kan nagaan. De VS zouden het eerst op de proefbank kunnen komen: de mensenrechtenorganisaties maken zich onder meer zorgen over de rechten van de meer dan 600 vermeende Al-Qaeda-strijders die gevangen zitten in de Amerikaanse legerbasis in Guantanamo, een enclave op Cuba. Volgens de Amerikaanse rechterlijke macht kunnen die gevangenen geen beroep doen op Amerikaanse rechtbanken, omdat Guantanamo buiten het Amerikaanse rechtsgebied valt. Volgens Vieira de Mello is die redenering onaanvaardbaar.

De VN-Mensenrechtencommissie zit intussen dit jaar ook met een huizenhoog intern probleem. Ondanks hevig verzet van de Verenigde Staten en verscheidene mensenrechtenorganisaties werd Libië in januari gekozen als voorzitter van de zitting van dit jaar. Het Libische regime sprong de voorbije decennia niet bepaald zachtzinnig om met politieke tegenstanders, en de VN hebben nog altijd sancties lopen tegen het land naar aanleiding van de aanslag op een PanAm-vliegtuig dat in 1988 boven het Schotse Lockerbie neerstortte.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2836   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift