"Zet een deadline op de afschaffing van de doodstraf"

Laten we afspreken wanneer we de doodstraf in heel de wereld willen afgeschaft zien. Voor andere mensenrechtenproblemen kunnen we ook internationale doelstellingen vastleggen. Dat voorstel heeft Brazilië gelanceerd in de VN-Mensenrechtenraad die nu vergadert in Genève.
Brazilië haalt inspiratie uit de Millenniumdoelstellingen. Dat zijn acht belangrijke ontwikkelingsuitdagingen die de internationale gemeenschap wil realiseren tegen 2015. Tegen dat jaar moet bijvoorbeeld het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, gehalveerd zijn.
Paulo Vannuchi, de Braziliaanse Mensenrechtenminister, vindt dat de wereld ook concrete doelstellingen met betrekking tot mensenrechtenproblemen moet vastleggen, met deadlines wanneer die gerealiseerd moeten worden. Dat is best mogelijk, ook al houden landen er nu uiteenlopende praktijken op na, argumenteert Vannuchi. De Braziliaan kwam er onder meer achter dat de huidige staatsordening van China in theorie de toekomstige afschaffing van de doodstraf voorziet. China past nu de doodstraf nog massaal toe en Brazilië doet dat niet, maar volgens Vannuchi kunnen beide landen het eens worden over een toekomst zonder doodstraf.
Brazilië stelt daarom voor dat de Mensenrechtenraad, het hoogste VN-orgaan dat zich toelegt op mensenrechtenvraagstukken een debat opent over de doodstraf met als doel een consensus te bereiken over de toekomstige afschaffing ervan - als dat nodig is pas binnen tien of twintig jaar.
Ook voor landen als Brazilië wordt dat debat geen gezondheidswandelingetje, waarschuwt Vannuchi. Net als een aantal andere landen die de doodstraf niet meer toepassen, kampt Brazilië wel met “het ingewikkelde probleem van illegale terechtstellingen” door politiemensen of doodseskaders.
Brazilië wil overigens niet alleen internationale afspraken over de doodstraf. Rond andere grote mensenrechtenvraagstukken kunnen ook doelstellingen worden vastgelegd. De definiëring van racisme als een misdaad is één voorbeeld. De strijd tegen discriminatie op basis van religie, geslacht of seksuele voorkeur staat ook hoog op het Braziliaanse verlanglijstje.
De VN-lidstaten zouden ook kunnen afspreken dat ze na een zekere tijd geen martelingen of gedwongen verdwijningen meer zullen gedogen.
Vannuchi heeft voorgesteld dat de Mensenrechtenraad een werkgroep vormt om een plan met specifieke doelstellingen en deadlines uit te werken. Die mensenrechtendoelstellingen kunnen dan volgend jaar gelanceerd worden, samen met de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Mensenrechten. Die verklaring werd in 1948 door de VN goedgekeurd.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift