Oxfam-Solidariteit

MO*magazine en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. Oxfam-Solidariteit is een van de leden van Wereldmediahuis vzw.

​1 op de 3 mensen op de wereld leeft in armoede. Oxfam is vastbesloten om dit te veranderen door de kracht van mensen te bundelen tegen armoede. 

Wereldwijd werkt Oxfam aan praktische en vernieuwende oplossingen om mensen de kans te geven zich uit de armoede op te werken en een betere toekomst op te bouwen. Bij een ramp of conflict redden we levens en helpen we mensen om weer in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En we voeren campagne, zodat arme mensen invloed krijgen op de lokale en mondiale beslissingen waar ze de gevolgen van ondervinden. 

Altijd en overal werken we samen met lokale partnerorganisaties en met de meest kwetsbare vrouwen en mannen. Samen roepen we een halt toe aan onrecht dat leidt tot armoede.

Waarom steunen we MO*?

Oxfam-Solidariteit steunt MO* omdat we het belangrijk vinden dat er een onafhankelijk, kritisch en betrokken medium is dat op een diepgravende manier aan journalistiek doet over mondiale ontwikkelingen.

Contact

Oxfam-Solidariteit
Vier-Windenstraat 60
1080 Brussel
België
Tel. +32 (0)2 501 67 00
e-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be 
Rekeningnummer: BE37 0000 0000 2828

Volg Oxfam-Solidariteit 

@oxfam_sol 
www.facebook.com/oxfamsol/

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift