Toekomst voor rondtrekkende veehouders in Afrika?

Nieuwe MO*paper

Het is dringend tijd dat de lokale en regionale overheden en de internationale gemeenschap zich duidelijk engageren voor de rondtrekkende veehouders in Afrika. Dit pleidooi staat te lezen in een nieuwe MO*paper van Koen Van Troos van de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen.

  • (c) Dierenartsen Zonder Grenzen De Afrikaanse rondtrekkende veehouders staan vandaag voor grote uitdagingen. (c) Dierenartsen Zonder Grenzen

Afrika telt ongeveer 50 miljoen nomadische veehouders. Zij trekken al van oudsher rond met hun kuddes door ruwe, droge en moeilijk toegankelijke gebieden – zoals de Sahel en de Hoorn van Afrika – op zoek naar water en kwaliteitsvol grasland. Zo zorgen ze voor een duurzame productie van vlees en melk. Ze dragen bij tot de voedsel- en voedingszekerheid en spelen een belangrijke rol in de economie van landen als Mauritanië, Niger en Somalië.

De Afrikaanse rondtrekkende veehouders staan vandaag voor grote uitdagingen. Grasland en water, van levensbelang voor hun productiesysteem, worden steeds schaarser. Door de klimaatverandering zijn er minder waterputten beschikbaar en vermindert het grasland in kwaliteit en kwantiteit.

Het probleem dat hier aan de basis ligt, is het gebrek aan een uitvoerbaar wettelijk kader voor rondtrekkende veehouders dat ook wordt nageleefd. Het is nochtans heel belangrijk om een concreet kader te scheppen voor de nomadische veehouders, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: rondtrekken met hun vee, niet van de ene dorre plek naar de andere, maar naar plaatsen waar juist wel groen en voedzame voedergewassen aanwezig zijn dankzij een regenval die verschilt in tijd en plaats.

Als de nomadische veehouderij zou verdwijnen, zou dit leiden tot grote ecologische problemen – want dan zou een heel fragiel ecosysteem niet meer worden onderhouden - en ook tot economische problemen. Een passend wettelijk kader, dat ook wordt nageleefd, kan er net voor zorgen dat deze sociaaleconomische en ecologische voordelen gevrijwaard blijven.

Het is dan ook dringend tijd dat de lokale en regionale overheden en de internationale gemeenschap zich duidelijk engageren voor de rondtrekkende veehouders in Afrika.

Download hier de volledige MO*paper.

Over de auteur

Koen Van Troos is Coördinator Ontwikkelingseducatie en Beleidsbeïnvloeding bij Dierenartsen Zonder Grenzen - Vétérinaires Sans Frontières.
www.dierenartsenzondergrenzen.be
www.veterinairessansfrontieres.be

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt.

MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift