Een keerpunt voor sociale bescherming wereldwijd?

Gijs Justaert en Bart Verstraeten, beleidsmedewerkers bij de ngo Wereldsolidariteit, schreven een boeiende MO*paper over de noodzaak aan sociale bescherming wereldwijd.

Internationale agentschappen, donoren, overheden en sociale bewegingen erkennen hoe langer hoe meer de rol die sociale bescherming kan spelen in het bestrijden en voorkomen van armoede en het bevorderen van sociale en economische ontwikkeling. Toch geniet slechts 20 procent van de wereldbevolking van een aangepaste sociale bescherming en meer dan de helft heeft zelfs geen enkele vorm van bescherming.

Overheden en internationale organisaties mogen het belang van sociale bescherming dan wel hebben erkend, maar die erkenning leidt al te weinig tot een coherent beleid, gebaseerd op nationale prioriteiten maar met de steun van de internationale (donor)gemeenschap. Nochtans is een Global Social Protection Floor (een wereldwijde ‘bodem’ voor sociale bescherming) volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) best betaalbaar.

Internationale organisaties, donoren, overheden en sociale bewegingen wereldwijd hebben nu de taak om zich hier mee achter te zetten en sociale bescherming ook echt mee te nemen in de uitvoering van hun (ontwikkelings)beleid. Hierbij speelt niet alleen de overheid een rol, al is politieke wil en ruimte voor een beleid van sociale bescherming van cruciaal belang. Ook sociale bewegingen, vakbonden, mutualiteiten en andere sociale organisaties bepalen mee het slagen van zo een beleid: zij moeten ervoor zorgen dat die politieke wil er komt en erover waken dat iedereen van sociale bescherming kan genieten. Hun initiatieven, op kleine en grote schaal, tonen dat dit mogelijk is.

 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift