“Dit is ons verhaal”: participatieve journalistiek in Tanzania

In 1999 bevroeg de Wereldbank 60 000 mensen die van minder dan 1 dollar per dag leefden over hun belangrijkste behoeften. Hieruit bleek dat niet voedsel, onderdak of gezondheidszorg als voornaamste nood werden aangeduid, maar wel het hebben van een stem. Voortgaand op dit gegeven organiseren we een project waarbij Afrikaanse burgers zichzelf een stem kunnen geven en op die manier een alternatief kunnen bieden voor de vele eenzijdige reportages die over het Afrikaanse continent getoond worden.

Het fenomeen van de participatieve journalistiek of ‘citizen journalism’ bestaat al langer dan vandaag. Het uit zich vooral in de vorm van weblogs, waarbij individuen zelf nieuwsitems opstellen en de wereld insturen. Voor mensen zonder toegang tot het internet bestaan er echter minder mogelijkheden voor zulke participatie. Met ons project willen we dus ook in de klassieke media een nieuwe vorm van journalistiek aan bod laten komen. Met een minimale inmenging laten we de Tanzanianen hun eigen verhaal vertellen, en beslissen ze zelf welk beeld ze aan de buitenwereld willen laten zien. De hoofdrolspelers zijn tegelijkertijd ook de makers van de reportage. Dit is in zekere zin de ultieme vervulling van het postmodernistisch besef dat objectiviteit in de journalistiek onmogelijk is: het is niet meer de reportagemaker die het beeld vertekent, maar het ‘object’ van de reportage zelf.


 


Van 31 juli tot 22 augustus strijken we neer in Same, een secundaire stad in het Noorden van Tanzania, gelegen tegen de flanken van de Pare Mountains. In samenwerking met een lokale journalist zullen we in een eerste fase enkele workshops organiseren om het project in te leiden. In deze workshops hopen we reacties en ideeën te verzamelen, volgens dewelke we het project verder kunnen laten verlopen. Als sleutelidee trachten we de dorpsbewoners tot interviewers van elkaar te maken. Bij wijze van ondersteuning bieden we hen een algemene inleiding in de basistechnieken van het interviewen en het filmen.


 


In de komende weken zullen we onze belevenissen proberen te posten op deze plek. Binnenkort dus meer over het verloop van het project in Same, over de mede- of tegenwerking van de deelnemers, de eventuele ontdekking van nieuw journalistiek supertalent en onze eigen integratie in de Tanzaniaanse wereld… We willen alvast Nele Claeys (Vredeseilanden) en Heckton Chuwa (Tanzaniaans journalist) bedanken voor hun enthousiaste medewerking!


 


Dit project kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.


 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2836   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift