Christine Andela, Jeudis de Cotonou

Geen vooruitgang in Afrika zonder een sterke staat en een stevig georganiseerd middenveld. Maar wat weten we eigenlijk over de civiele organisaties in Afrika? MO* sprak de voorbije dagen met acht leiders van het Afrikaanse middenveld over de uitdagingen waar hun land mee te maken heeft, hoe zij de toekomst zien en welke rol Europa daarin kan spelen.

Wat is de belangrijkste uitdaging voor Kameroen?

Christine Andela (Jeudis de Cotonou): Belangrijk voor Kameroen is de democratisering, het ontwikkelen van burgerlijke controlemechanismen op de politiek. De bevolking moet de institutionele middelen hebben om invloed uit te oefenen op het beleid. Alleen dan kan het beleid ook voor hen een reële, positieve impact hebben.

Wat zal de toekomst brengen voor Kameroen?

We hebben nog een lange strijd te leveren voordat de democratie een feit zal zijn in Kameroen. Dit jaar hebben we in de aanloop naar de presidentsverkiezingen* een grote sociale mobilisatie gezien. Politiek leeft dus echt wel onder de Kameroense bevolking, maar voorlopig hebben ze nog weinig in te brengen.

Welke rol kan Europa spelen?

Het akkoord van Cotonou is het enige ter wereld dat de rol en het belang van maatschappelijk middenveld voor de ontwikkeling van een land erkent. De Europeanen en Kameroeners hebben dezelfde doelen, de samenwerking moet op dezelfde weg verdergezet worden. Het is dan ook belangrijk dat er een vervolg op het verdrag van Cotonou komt.

* De presidentsverkiezingen in Kameroen vonden plaats op 9 oktober. Het ziet ernaar uit dat president Paul Biya, aan de macht sinds 1982, aan zijn zesde ambtstermijn kan beginnen, hoewel de uitslag door de oppositie en waarnemers betwist wordt.

Met het label ‘ACS’ (Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan) duidt de Europese Unie een diverse groep landen aan die  een gemeenschappelijk verleden hebben als Europese kolonie. Vanaf het tijdperk van hun onafhankelijkheid tot vandaag sloot eerst de EEG en later de EU een aantal verdragen met deze groep, die de basislijnen vormen van de Europese ontwikkelingshulp aan deze landen. Ze verlenen de betrokken landen een aantal voordelen die partnerlanden in Zuid-Amerika of Azië niet hebben. Die akkoorden kwamen onder druk door de afspraken binnen de Wereldhandelsorganisatie die dergelijke discriminatie niet toestaan.
 
Het meest recente akkoord is dat van Cotonou. Dat verschilt van de voorgaande Lomé-akkoorden door de nadruk die gelegd wordt op het belang van het maatschappelijk middenveld voor de ontwikkeling van een land. Meer specifiek richt men zich op organisaties met politieke en maatschappelijke doelen die niet tot de overheid of de privé-sector behoren, zoals vrouwenrechtenorganisaties, milieuverenigingen, boerenbewegingen of ook vakbonden. Het verdrag van Cotonou werd getekend in 2000 en loopt nog tot 2020. Ondertussen zijn we al over de helft van deze termijn en is er nog geen nieuw samenwerkingsverdrag in de maak. Om daarover overleg te plegen, inviteerden de grote Europese Noord-Zuidbewegingen zoals 11.11.11 hun partners uit Afrika.
 
MO* maakte van de gelegenheid gebruik om bij middenveldleiders van verschillende Afrikaanse landen te polsen naar hun menig over de uitdagingen waar hun land mee te maken heeft, hoe zij de toekomst zien en welke rol Europa daarin kan spelen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2832   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur