"Afrika moet kinderbijslag invoeren"

Als Afrikaanse regeringen slechts 1 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) investeren in sociale zorg voor kinderen, kan dat een enorm verschil maken voor de ontwikkeling van de armsten op het continent.
Volgens Jonathan Bradshaw, hoogleraar sociaal beleid aan de Universiteit van York in Groot-Brittannië, moeten Afrikaanse landen investeren in sociale zekerheid. Armoede heeft langdurige gevolgen voor kinderen en ontneemt hen vaak de kans om in hun volwassen leven succesvol te zijn.
“Alle Europese landen hebben een systeem waarin geld beschikbaar is voor de zorg voor kinderen”, zei Bradshaw deze week tijdens een workshop voor parlementariërs in Namibië. “Gemiddeld gaat 2,3 procent van het bbp naar contante uitgaven voor kinderzorg. Als Afrikaanse landen 1 procent van hun bbp daaraan besteden, zal dat een groot verschil maken voor de armoedebestrijding. Maar geen enkel land doet dat.”

Geen prioriteit


Bradshaw heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar financiële steun voor kinderen in Oost en Zuidelijk Afrika. Uit zijn onderzoek bleek dat uitkeringen voor kinderen door de ouders vrijwel volledig worden uitgegeven aan onderwijs en gezondheidszorg. In Zuid-Afrika heeft financiële steun ervoor gezorgd dat meer kinderen naar school gaan. Ook verbeterde de gezondheid van moeders.
Sociale zekerheid heeft echter vaak geen prioriteit bij besteding van het nationale budget. “Regeringen moeten keuzes maken en de fiscale ruimte is beperkt. Maar we vragen niet om erg dure programma’s. Gerichte programma’s die 1 procent van het bbp kosten, zijn voldoende”, zei Bradshaw.
Namibië is een van de landen die sociale bescherming promoot, sinds het in 2004 een kinderbijslagprogramma opzette. Meer dan 100.000 kinderen krijgen momenteel financiële steun, wat helpt de armoede te verminderen in gezinnen die getroffen zijn door hiv en aids.
Dergelijke programma’s moeten op het hele continent ingevoerd worden, zeggen onderzoekers. Daarnaast moet er een kindvriendelijk beleid ontwikkeld worden.
De prioriteiten van Afrikaanse regeringen liggen echter elders. Uit statistieken van de Verenigde Naties (VN) blijkt dat Afrika jaarlijks bijna 4 miljard dollar uitgeeft aan defensie. De militaire uitgaven stegen in 2009 met 10,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit de laatste analyse van het Stockholm International Peace Research Institute.
De Afrikaanse Unie schat dat corruptie Afrikaanse economieën jaarlijks 148 miljard dollar kost, een kwart van het totale Afrikaanse bbp.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift