Klimaatslimme landbouw scoort in de Caraïben

In de Caraïben is klimaatslimme landbouw in staat om de productie te verhogen. Dit gebeurt door nuttige informatie over het weer en het klimaat mee te nemen in het landbouwproces.

  • IPS/Desmond Brown Een landbouwer in een serre in Antigua, waar met klimaatslimme landbouw getracht wordt de productiviteit te verhogen. IPS/Desmond Brown

Klimaatslimme landbouw wordt gepromoot door de voedsel- en landbouworganisatie (FAO). Deze vorm van landbouw wil de productiviteit duurzaam verhogen, broeikasgassen verminderen en de nationale voedselzekerheid alsook de ontwikkelingsdoelen (MDG’s) nastreven.

Het Caraïbisch Landbouwmeteorologisch Initiatief (CAMI), met basis in Barbados, ondersteunt het project en zal alle weersomstandigheden zo nauwgezet mogelijk bezorgen zodat die informatie kan bijdragen tot gerichte beslissingen over de landbouwproductie.

Tien nationale meteorologische diensten verdeeld over het Caraïbische gebied maken deel uit van het CAMI, dat onder meer gesponsord wordt via een wetenschappelijk programma van de EU.

Slimme beslissingen

Het CAMI wil de Caraïbische landbouwers bijstaan door gerichte voorspellingen te doen over het aankomende regenseizoen maar evenzeer over ziektes. Verder willen ze de lokale boeren wegwijs maken in de veranderende weers- en klimaatomstandigheden. Al die kennis moet bijdragen tot het nemen van slimme beslissingen.

“We zijn geïnteresseerd in klimaatslimme landbouw omdat we voor een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw staan”, zegt Indra Haraksingh, expert zonne-energie van de University of the West Indies (UWI).

“De te verwachten bevolkingstoename tegen 2050 zal schadelijk zijn voor de planeet”, zegt ze. Volgens haar is landbouw de enige sector waar drie keer voordeel kan worden gehaald uit de verhoging van productiviteit, de reductie van broeikasgassen en voedselzekerheid. “Om voedselzekerheid te bereiken moet de voedselproductie met 70 procent toenemen tegen 2050. Ondertussen moeten we ervoor zorgen dat we het natuurlijke ecosysteem conserveren.”

Meer inkomsten

“Sinds we werken met de agrometeorologische richtlijnen hebben we betere oogsten en dus ook meer inkomsten”, zegt Owolabi Elabanjo, een plaatselijke landbouwverantwoordelijke in Antigua. “We houden rekening met het klimaat dat het beste bij bepaalde gewassen past. Deze periode is bijvoorbeeld heel goed voor de productie van tomaten.”

Antigua en Barbuda’s samenwerking met het CAMI was succesvol want de overheid kon voor 2012 een verhoging van de voedselproductie van 5 procent optekenen in vergelijking met het jaar daarvoor.

De minister van Financiën, Harold Lovell, zegt dat er ondanks de toenemende weers- en andere problemen toch groei opgetekend kon worden. “Het ministerie van Landbouw moet MDG 1 halen, de reductie van extreme honger en armoede. Dit doel kan bereikt worden door de voedselzekerheid te verhogen en door economische groei. De landbouwsector kan hier aanzienlijke bijdragen leveren”, zegt hij.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2848   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift