Lula wil sterker Latijns-Amerikaans blok door integratie Chili inMercosur

De pas verkozen Braziliaanse president Lula da
Silva heeft bij zijn bezoek aan Chili gepleit voor een volwaardig Chileens
lidmaatschap van de Mercosur, de douane-unie tussen Argentinië, Brazilië,
Paraguay en Uruguay. Ook in Buenos Aires, de vorige halte op zijn rondreis,
toonde Lula zich bezorgd om de toekomst van de Mercosur. De versterking van
de Latijns-Amerikaanse eenheid door economische intergratie lijkt een van de
krachtlijnen te worden in het buitenlandse beleid van de nieuwe Braziliaanse
president.


Lula ontmoette de Chileense president Ricardo Lagos in het paleis van La
Moneda in de hoofdstad Santiago. Dit is niet het moment om technische
details te bespreken. We willen een standvastige toenadering tot Chili om
eensgezind en solidair de internationale geschillen aan te pakken, zei Lula
na afloop van de ontmoeting in een geïmproviseerde toespraak.

Chili is sinds 1996 geassocieerd lid van de Mercosur. Een volledige
integratie wordt bemoeilijkt door technische verschillen tussen de
invoerheffingen van Chili en de Mercosur. De vier Mercosurlanden hanteren
dezelfde invoertarieven, met verschillende percentages voor diverse
productcategorieën. Chili heeft sinds de dictatuur van generaal Augusto
Pinochet een zelfde tarief voor alle producten.

Toen Lagos in 2000 aan de macht kwam, was volwaardig Mercosur-lidmaatschap
een van de punten op zijn programma. De onderhandelingen over een
gelijkschakeling van de tarieven schoten goed op, tot Argentinië in 2001 in
ernstige financiële problemen raakt. De toenmalige Argentijnse minister van
economie, Diego Caballo, besloot de peso te laten zweven tegenover de
dollar, wat in de praktijk neerkwam op een verhoging van de invoertarieven.

De economische crisis die daarop volgde heeft ook Chili ernstige schade
berokkend. De waarde van de Chileense uitvoer naar het buurland stuikte in
elkaar van 490,5 miljoen dollar in de eerste tien maanden van 2001 tot 192,9
miljoen dollar in dezelfde periode in 2002. Ook de uitvoer naar Brazilië
daalde, van 761,2 miljoen dollar tot 585 miljoen dollar.

De Chileense president Lagos benadrukte de noodzaak om de toekomstige linkse
regering van ex-vakbondsleider Lula te steunen. Enkel op die manier kan
Zuid-Amerika weer uit het economische dal klimmen en kunnen de sociale
problemen in Brazilië worden aangepakt, aldus Lagos. Het sleutelwoord in
Brazilië is vertrouwen. Brazilië heeft zijn vertrouwen in de wereld getoond
met een voorbeeldige politieke omwenteling die heeft geleid tot de
verkiezing van deze befaamde figuur.

Lula antwoordde dat zijn regering er alles aan zou doen om Brazilië te
handhaven als achtste economie van de wereld wat het bruto binnenlands
product betreft. Tegelijk wil hij de ongelijke verdeling van de rijkdom
wegwerken. We kunnen niet een van ‘s werelds grootste economieën blijven
terwijl tientallen miljoenen Brazilianen honger lijden en verstoken blijven
van werk, een elementaire welvaart en menselijke waardigheid, besloot Lula.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift