Minister Muyters en interimsector onder vuur

De uitzending van VOLT over het racisme in de uitzendsector doet stof opwaaien in het Vlaamse middenveld. Het Minderhedenforum, het ABVV en het ACV roepen zowel de sector als de politiek op om krachtdadig op te treden tegen dit structurele probleem.
Zij vragen net zoals Kif Kif om zwarte lijsten en strenge en proactieve inspectie. ‘De minister moet het klimaat van straffeloosheid doorbreken. In VOLT zagen we het resultaat van een beleid dat wel sensibiliseert maar niet straft’, zegt Naïma Charkaoui, directeur van het Minderheden forum. ‘Uitzendkantoren die discrimineren moeten meteen uitgesloten worden en samenwerking met discriminerende klanten meteen en voorgoed stopgezet te worden.’
In het Radio 1 programma De Ochtend reageerde minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) donderdag op de aantijgingen dat hij niets aan het probleem zou gedaan hebben. ‘ Ik nam onmiddellijk contact op met te sector om te zien wat we er aan konden doen om de regelgeving te verbeteren. Voordien werden de inspecties verhoogd en na een verdeeld rapport van de SERV gaf ik sommigen een tijdelijke vergunning in plaats van een van onbepaalde duur.’ Volgens het Minderhedenforum zijn deze maatregelen te zwak.
Ook Jozef De Witte, directeur van het  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding is allerminst onder de indruk van de inspanningen van de sector of de Minister. ‘Too little, too late’, zei hij in hetzelfde radioprogramma. ‘Het is een probleem dat al jaren aansleept. De uitzendsector is de hoofdverantwoordelijke en moet duidelijk zeggen “dit is verboden”. Het is niet enkel het probleem van de basis, zeker als we weten dat er geen instructies gegeven worden om niet te discrimineren, maar wel om het op zo een manier te doen dat het geen sporen nalaat. De klant is koning, maar ik antwoord daarop dat de wet keizer is.’ Ook het plan vanuit de sector om zelf ook mystery-clients in te zetten, is volgens hem weinig geloofwaardig. ‘Ik heb niets tegen zelfregulering, maar controle op die zelfregulering is toch niets te veel gevraagd.’
‘Ik heb niets tegen zelfregulering, maar controle op die zelfregulering is toch niets te veel gevraagd.’
Die controle moet volgens het middenveld op aansturen van de minister door de sociale inspectie gebeuren. ‘Die doen hun werk al, maar het moet geïntensifieerd worden, en vooral: de minister moet er conclusies uit trekken’, aldus De Witte.
Woordvoerder van minister Muyters, Piet De Bruyn bevestigde aan MO* dat de huidige wetgeving volstaat en dat het er slechts op aankomt deze te doen respecteren. De minister richt zich daarom zowel tot de interimsector als de werkgeversorganisaties UNIZO en VOKA om concrete plannen voor te leggen. Binnen het kabinet zelf zijn er momenteel geen plannen om het eigen beleid te veranderen.
‘Het is niet aan de minister om in te grijpen in de manier waarop bedrijven hun werknemers ter verantwoording roepen.’ Anders dan de vorige minister van Werk, Frank Vandenbroucke (Sp.a), gaat deze minister niet meteen over tot het intrekken van een vergunning van onbepaalde duur in geval van een verdeeld rapport van de SERV. ‘De minister wikt en weegt elk specifiek geval, want het zou om een geïsoleerd voorval kunnen gaan. Ook communiceren wij niet automatisch over mogelijke inbreuken. Het is een beleidskeuze omdat wij blijven geloven in het belang van de interimsector als eerste opstap naar vast werk.’
‘Het kabinet weigert mee te stappen in het automatisch stigmatiseren van iedereen die binnen de interimsector werkt’, zegt De Bruyn. ‘We kunnen debatteren over de vraag of het al dan niet om een structureel probleem gaat, dat is naast de kwestie. Voor de minister is elke overtreding onaanvaardbaar.’  Een concrete timing waarbinnen de plannen van de sector zullen worden opgevolgd, is er momenteel nog niet maar wordt verwacht in de komende dagen. 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift