Tamils en Singalezen verenigd door nieuw vijandbeeld

Sinds het begin van het vredesproces op Sri
Lanka worden er langzaam terug banden gesmeed tussen Tamils en Singalezen.
Nergens zijn de boeddhistische Singalezen en hindoeïstische Tamils sterker
verenigd als in hun verzet tegen de bekeringsijver van een nieuwe
protestantse beweging op het eiland. De voormalige aartsvijanden lobbyen nu
samen voor een wet tegen onethische bekeringspraktijken.


De anti-bekeringswet zou een einde moeten stellen aan de bekeringsmethodes
van de Evangelische Gemeenschap. Volgens de indieners probeert de vrij
jonge christelijke beweging zieltjes te winnen door omkoping en afpersing.
Het succes van de beweging heeft Tamils en Singalezen doen ontdekken hoe
dicht hun religieuze wortels - respectievelijk hindoeïsme en boeddhisme -
wel bij mekaar liggen. Een gezamenlijk comité van boeddhistische en
hindoeïstische leiders heeft zes maanden hard gewerkt aan een wetsvoorstel
dat onethische bekeringen wil verbieden. Het wordt nu ingediend met de
steun van de Srilankaanse minister voor Hindoezaken, T. Maheswaram, aan
wiens brein het idee voor een wetsvoorstel ontsproot.

De samenwerking is een primeur op het door oorlog verscheurde Sri Lanka.
Het etnische conflict tussen Tamils en Singalezen woedde twee decennia en
eiste 60.000 levens. Vorig jaar hebben de regering en de Tamil Tijgers
(LTTE) een bestand gesloten, maar momenteel zit er nog weinig schot in het
vredesproces.

Boeddhisten en hindoes maakten bij de laatste telling 83 procent uit van de
bevolking op Sri Lanka (die eersten zijn met 65 procent veruit de grootste
groep). Maar de laatste jaren is het aantal christelijke bekeringen in de
door oorlog verscheurde gebieden spectaculair toegenomen. Die trend valt af
te lezen aan het straatbeeld in de steden in het oosten van het eiland. In
de hindoestad Batticaloa bijvoorbeeld, staan er opvallend veel nieuwe kerken.

De bekeringen zijn niet het werk van de traditionele christelijke
gemeenschappen, die naar Sri Lanka werden geëxporteerd door de Portugese,
Nederlandse en Britse kolonisator. De Rooms-katholieke en de Anglicaanse
kerk - waartoe zo’n tien procent van de Srilankaanse bevolking zich rekent
- voelen zich zelf bedreigd door de zieltjeswinner in kwestie: de
Evangelische Beweging.

Volgens Kandiah Neelakandan, algemeen secretaris van het All Ceylon Hindu
Congress, maken de religieuze nieuwkomers misbruik van de arme mensen in
de oorlogsgebieden. We zijn niet tegen religieuze vrijheid, maar deze
bekeringsbeweging is onethisch. Volgens de boeddhistische leider zorgen de
bekeringen voor conflicten binnen families en gemeenschappen en wordt er
misbruik gemaakt van sociale spanningen en armoede. Wij boeddhisten
gebruiken ten minste geen geld om mensen te bekeren, zegt Niranjan
Wijeratne, Wachter van de Tempel van de Tand, het grootste boeddhistische
heiligdom op Sri Lanka. We waarschuwen de christelijke groepen voor deze
praktijk, want ze zorgt voor conflicten in de dorpen. We hebben al genoeg
problemen gehad in dit land. We willen geen nieuwe religieuze oorlog.

Ook de traditionele Anglicaanse en Rooms-katholieke kerk verliezen zieltjes
aan de bekeringsijver van de Evangelisten. Maar de ‘oude christenen’ kanten
zich wel tegen de anti-bekeringswet. Ze vrezen dat hun ontwikkelings- en
educatiewerk dan ook onder vuur komt. De traditionele kerken stellen voor
dat er een interreligieuze raad wordt opgericht om de conflicten bij te
leggen. De boeddhisten voelen meer voor het bekeringsverbod en voelen zich
gesterkt door het feit dat het parlement vorig jaar weigerde om het
evangelische geloof officieel te erkennen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift