VS dwingen India op anti-Iraanse koers

India begint af te zien van een veelbelovend project om Iraans aardgas via een pijpleiding over Pakistaans grondgebied te importeren. Dat gebeurt onder de druk van de Verenigde Staten, die Iran economisch willen isoleren.
Mukhtar Ahmad, de energieadviseur van de Pakistaanse premier Shaukat Aziz, kreeg donderdag te horen dat India uit het project zal stappen als Pakistan zijn financiële eisen niet terugschroeft. Pakistan heeft recht op een vergoeding voor het transport van het aardgas over zijn grondgebied.
Het harde Indiase standpunt kwam er enkele dagen nadat de Amerikaanse minister van Energie Samuel Bodman in India nog eens heel duidelijk stelling had genomen tegen het project. “De VS zijn tegen de pijpleiding van Iran naar India”, verklaarde Bodman. “We geloven dat Iran kernwapens wil maken en we verzetten ons tegen alles dat hen daarbij kan helpen.”
Experts denken dat de kans dat de pijpleiding er ooit komt, nu veel kleiner is geworden. Het project, dat op vijf miljard euro wordt geschat, zou ook zonder het Amerikaanse verzet al een waagstuk worden. India en Pakistan moeten er hun jarenlange vijandschap voor opzij zetten. Iran, de derde partner, en Rusland, dat als gasgrootmacht ook wil investeren, maken de evenwichtsoefening nog veel moeilijker.
Commerciële partners worden afgeschrikt door de dreiging van de Amerikaanse regering dat er sancties komen tegen bedrijven die zaken doen met Iran. De onzekerheid of India, Pakistan en Iran het ooit eens kunnen worden over een financiële regeling, heeft de vorderingen die onderhandelingen over de samenwerking het voorbije jaar al opleverden, verder teniet gedaan.
In februari had de Indiase staatssecretaris voor Petroleum, M.S. Srinivasan, Pakistaanse regeringsvertegenwoordigers nog verzekerd dat New Delhi bereid was tegen juni een kaderovereenkomst te tekenen over de bouw van de pijpleiding en de verkoop van het gas dat erdoorheen zou stromen. Maar nu lijkt het heel twijfelachtig of die deadline overeind blijft.
“De onderhandelingen tussen de drie landen zijn extreme gecompliceerd”, zegt Subir Rha, de voormalige voorzitter van de Oil and Natural Gas Corporation, een Indiaas overheidsbedrijf. “Ze moeten transparant verlopen en moeten leiden tot verdragen die juridisch afdwingbaar zijn. Er zal geen overeenkomst komen zolang alle partijen niet volledig ter goeder trouw zijn.”
Na gesprekken met de Indiase Petroleumminister Murli Deora en diens staatssecretaris M. S. Srinivasan, blijft de Pakistaanse energieadviseur Ahmad blijft voorlopig optimistisch klinken. “We hebben veel hoop dat we het over alles eens zullen raken”, verklaarde hij.
“Snel zal de pijpleiding er in elk geval niet komen”, denkt Soma Banerjee, een energie-expert van de Economic Times, de grootste Indiase zakenkrant. “De financiering is een eerste probleem, zelfs als de Russen meedoen. En nu zegt Iran ook nog eens dat het veel minder gas zal kunnen leveren dan aanvankelijk aangekondigd.” Iran wil ook nog altijd veel meer krijgen voor zijn gas dan wat India nu aan andere leveranciers betaalt. Nieuw ontdekte gasbellen in India zelf zullen het land in de toekomst ook minder afhankelijk maken van geïmporteerd gas.
Er waren eerder al aanwijzingen dat India onder druk staat van de VS om het project te laten mislukken. In februari vorig jaar stemde India opeens mee tegen Iran in een vergadering van het Internationaal Atoomagentschap over het Iraanse atoomprogramma. Iran reageerde daarop door een bijna afgerond akkoord over de levering van vijf miljoen ton LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) vanaf 2009 af te blazen.
Experts zijn het erover eens dat een aardgaspijpleiding tussen Iran en India wel economisch zinvol is. Iran heeft de op één na grootste aardgasreserves in de wereld en ligt relatief dicht bij India. Vloeibaar gemaakt aardgas met tankers vervoeren, is veel duurder. Het project zou India ook helpen zijn energiebevoorrading te diversifiëren en daardoor minder kwetsbaar te maken. India moet drie vierde van de aardolie die het verbruikt invoeren.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift