Dossier Irak in tijden van Islamitische Staat

De opkomst en militaire successen van de Islamitische Staat in Syrië en Irak zorgde voor internationale onrust. De Verenigde Staten verzamelde weer een coalition of the willing en investeren stilaan ook opnieuw grondtroepen in de strijd in Irak. En de strijd om de Koerdische stad Kobane zorgt al maanden voor wereldnieuws. Maar hoe is het nog met de Irakezen en de Syriërs zelf? De vluchtelingen en de gemeenschappen die hen moeten opvangen? De Koerden en de anderen? De regering in Bagdad en de mensen in het binnenland? Annabell Van den Berghe zoekt het in Irak uit voor MO*.

do 13/11
© Reuters
De aandacht van de internationale gemeenschap lag de voorbije maanden bij de opmars van Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië. Mensenrechtenorganisaties klagen echter aan hoe door de Iraakse regering gesteunde sjiitische milities evenzeer gruweldaden begaan in Irak, en roepen de internationale gemeenschap op dit niet uit het oog te verliezen. Experts waarschuwen ondertussen dat het aan banden leggen van de sjiitische milities en het onmiddellijk nemen van politieke en sociaaleconomische maatregelen cruciaal zijn om de aantrekkingskracht van IS bij soennitische Irakezen te verminderen.
wo 12/11
Thierry Ehrmann (CC BY 2.0)
Er is een nieuwe - inclusieve - overheid voor Irak, maar is dat wel de oplossing voor het probleem? Annabell van den Berghe vanuit Bagdad over de strijd tussen soennieten en sjiieten, en over wat er verder nog aan de basis ligt van de huidige crisis in Irak.
di 11/11
© Reuters
Annabell van den Berghe bezocht het grensgebied tussen Koerdisch Autonoom gebied en Islamitische Staat in Irak. Die grens is minder absoluut dan ze lijkt en wordt tegelijk langs twee kanten politiek bewaakt. De onzekerheid over het geweld door IS bepaalt het leven.
ma 10/11
© Annabell Van den Berghe
Drie jaar nadat de oorlog hun land aan stukken sloeg, beseffen Syriërs dat terugkeren misschien wel nooit meer mogelijk zal zijn. Tijdelijke tenten worden permanente woonplaatsen. En stap voor stap stopt het verzet tegen het gehate vluchtelingenstatuut. De vluchtelingenstromen maken het leven ondraaglijk duur, ook voor wie nog in een eigen huis woont.