Plan België

MO*magazine en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. Plan België is een van de leden van Wereldmediahuis vzw.

  • Sigrid Spinnox Plan België steunt niet alleen de bouw van scholen, maar zorgt er ook voor dat er kwaliteitsvol onderwijs gegeven kan worden dankzij opleidingen voor leraren, het opzetten van kleuterklassen en oudercomités, steun aan de schoolinspectie… Sigrid Spinnox
  • Plan België In België zet de ngo via sensibiliseringsacties en beleidsbeïnvloeding de rechten van het kind op de sociale en politieke agenda. Zo overhandigde ze 21.506 handtekeningen tegen dagelijks geweld tov kinderen aan de toenmalige minister van ontwikkelingssamenwerking Charles Michel. Plan België
  • Wouter Van Vaerenbergh Kleuteronderwijs is belangrijk om kinderen betere kansen te geven op een goede start in het leven. Daarom zet Plan België in Afrika, Azië en Latijns-Amerika kleuterscholen op. Wouter Van Vaerenbergh
  • Plan Een van de rechten van het kind is dat op participatie: kinderen en jongeren mogen hun mening uiten en deze moet gerespecteerd worden. Via verschillende projecten maken we jongeren hiervan bewust. Plan
  • Fabrice Boulais Op school leer je hoe je gezond kunt blijven: kinderen hebben er dankzij Plan toegang tot drinkbaar water en leren de basisprincipes van hygiëne, zoals handen wassen. Fabrice Boulais

Wie is Plan België?

Plan België is een onafhankelijke ngo, lid van de internationale Plan-koepel, die zich tot doel stelt de levensomstandigheden van kinderen in het Zuiden structureel te verbeteren. Dit gebeurt via ontwikkelingsprogramma’s inzake gezondheid, onderwijs, leefomgeving, inkomensverbetering en bewustmaking.

Plan België gebruikt de opgebouwde ervaring in de gemeenschappen in het Zuiden om het grote publiek en de Belgische autoriteiten te sensibiliseren rond kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Plan International (vroeger Foster Parents Plan) werd opgericht in 1937 en is actief in 68 landen, waarvan 50 in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan België bestaat sinds 1983 en volgt projecten op in Cambodja, Laos, Vietnam, El Salvador, Ecuador, Bolivië, Niger, Benin, Togo en Burkina Faso.

Deze programma’s focussen op de thema’s kwaliteitsvol onderwijs, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en kinderen in moeilijke omstandigheden (geboorteregistratie, strijd tegen misbruik en geweld…). Het promoten en toepassen van de kinderrechten, zoals opgenomen in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, vormt de rode draad doorheen alle programma’s van de ngo.

De programma’s worden opgezet op vraag van en in samenwerking met de volwassenen en kinderen van de plaatselijke gemeenschappen, lokale partners en de betrokken overheidsinstellingen. Om haar missie te financieren, werft Plan België fondsen bij particulieren en andere donateurs zoals overheden, bedrijven en organisaties. Via het Plan Ouderschap kunnen particulieren en verenigingen voor 0,83 euro per dag een kind en zijn gemeenschap steunen.

Waarom steunt Plan België MO*?

Plan België heeft vanuit haar visie en missie belang bij een goed geïnformeerde bevolking als het gaat over complexe vraagstukken als ontwikkeling en vooruitgang binnen een kader van internationaal Volkerenrecht. Het Wereldmediahuis draagt hiertoe bij en verdient daarom de steun van haar leden. Ook kunnen we via de advertenties een geïnteresseerd lezerspubliek bereiken.

Volg Plan België op …

Facebook-logo  Logo LinkedIn  kalender-icon  job icon

Contact

Ravensteingalerij 3 B 5
1000 Brussel
Tel: 02 504 60 00
Fax: 02 504 60 59
info@planbelgie.be
www.planbelgie.be
Rekeningnummer: IBAN BE84 0000 0001 5659 (BIC BPOTBEB1)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift