Kunnen boeren de wereld redden?

Een Afrikaanse vrouw die in de hete zon aan het werk is op het veld, met een schoffel in de hand en een baby op de rug – een heel gewoon beeld op veel plaatsen in deze wereld.

Een Afrikaanse vrouw die in de hete zon aan het werk is op het veld, met een schoffel in de hand en een baby op de rug – een heel gewoon beeld op veel plaatsen in deze wereld. Voor deze vrouw en haar gezin en voor miljoenen anderen betekent deze primitieve vorm van landbouw de enige kans op overleven.

Drie op vier mensen in de ontwikkelingslanden wonen op het platteland – 2,1 miljard mensen moeten rondkomen met minder dan twee dollar per dag, 900 miljoen mensen met minder dan één dollar per dag.

Het merendeel van de plattelandsbevolking is voor zijn inkomen afhankelijk van de landbouw. Een meer dynamische landbouw zou de armoede op het platteland dan ook aanzienlijk kunnen verminderen. Een leefbare landbouw alleen volstaat weliswaar niet voor armoedebestrijding op grote schaal, maar vormt wel een essentieel instrument voor duurzame ontwikkeling.

Zonder landbouwontwikkeling zal de eerste Millenniumdoelstelling – tegen 2015 de honger en de armoede halveren – niet worden gehaald.

Download hier deze MO*paper. 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift