Geen giftige bioplastics, aub

De kunststoffenindustrie zit midden in een grote overgang waarbij wordt overgeschakeld van de grondstof olie op hernieuwbare biologische bronnen (zoals maïs, suikerriet ea.). Daar zijn al knappe resultaten uit gekomen met bij voorbeeld composteerbare bioplastics. Coca-cola heeft er op basis van de ‘PlantBottle’ heel wat gunstige PR gekregen, ook al is slechts 20% ervan echt ‘hernieuwbaar’.

Het aantrekkelijke van die evolutie is dat producten zullen worden vervaardigd uit hernieuwbare bronnen en de impact op klimaatopwarming sterk afneemt. Maar misschien mogen we meer verwachten van de chemische industrie. Misschien mogen we verwachten dat ze kan aantonen dat naast het milieu ook onze gezondheid geen schadelijke gevolgen ondervindt van de nieuwe bioplastics.

Dat vraagt Mike Belliveau in zijn artikel “Bio-based chemicals_ When green is toxic”. Hij stelt zich de vraag waarom wordt onderzocht hoe we stoffen, waarvan we pertinent weten dat ze giftig zijn, kunnen maken op basis van hernieuwbare biologische grondstoffen. Hij pleit er voor dat alle giftige chemische stoffen tijdens deze transitie naar een bio-gebaseerde economie van het industrieel menu verdwijnen. Een redelijk verzoek. Want wat weten we echt over de ruim 100.000 chemische stoffen die worden gebruikt in de industrie? Dat cijfer komt van de ‘European Chemicals Agency’ (ECA), het Europees agentschap dat chemische stoffen registreert en op veiligheid controleert. Tot dusver zijn 5.000 van de meest gevaarlijke en giftige stoffen geregistreerd bij het ECA. We weten dus al iets, maar zeker nog niet alles.

Illustratie © Justin Walsh

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift