België veroordeeld voor asielbeleid

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft vandaag (vrijdag 21 januari) België veroordeeld voor haar asielbeleid. Dat melden een aantal vluchtelingenorganisaties en ngo’s in een gezamenlijk persbericht.

  • Tine Danckaers Gesloten asielcentrum in Griekenland. Tine Danckaers

In 2009 stuurde ons land een Afghaanse asielzoeker terug naar Griekenland in het kader van het Dublinsysteem. Volgens het Dublinsysteem is de Europese lidstaat waarlangs een asielzoeker het grondgebied van de EU betreedt verantwoordelijk voor de asielaanvraag. De druk van de asielinstroom komt dan ook vooral te liggen bij de lidstaten aan de buitengrenzen van de EU.

Volgens de vluchtelingenorganisaties en ngo’s (Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International, Ciré, Jesuit Refugee Service Belgium, ECRE, Caritas International en de advocaat van de Afghaanse asielszoeker) worden asielzoekers in Griekenland onmenselijk behandeld. Ze leven er op straat of worden opgesloten in overvolle detentiecentra en er is nauwelijks een asielprocedure. Ook MO*journaliste Tine Danckaers kon dat onlangs vaststellen tijdens haar reportage over de Griekse asielcrisis.

België is het eerste land dat hiervoor wordt veroordeeld door het Hof. De vluchtelingenorganisaties en ngo’s hopen dat deze veroordeling een radicale wijziging zal teweegbrengen in de transfers van asielzoekers tussen Europese lidstaten en dat er een vervanging komt van het Dublinsysteem door een rechtvaardiger systeem. Dat systeem zou volgens de ngo’s gebaseerd moeten zijn op de beginselen van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid.

‘Dit is een voorbeeldarrest’, zegt Kathelijne Houben, beleidsmedewerkster van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘België is niet het enige land dat asielzoekers terugstuurt naar Griekenland, maar dus wel het eerste land dat hiervoor veroordeeld wordt. Voor ons is dit een goede zaak want wij ijveren al langer voor een opschortingsmechanisme van de Dublinrichtlijn.’

Internationale mensenrechtenorganisaties proberen al jaren duidelijk te maken dat de Dublinrichtlijn niet geleid heeft tot haar eigenlijke doelstelling, integendeel. Het verschaft lidstaten immers de mogelijkheid om asieldossiers van zich af te schuiven en mensen terug te sturen naar de grenslanden.

‘De zogenaamde Dublinregelgeving is een oneerlijk verdelingsmechanisme, dat ertoe leidt dat de grenslanden alle “lasten” krijgen’, zegt Houben. ‘Een land als Griekenland is een belangrijke toegangspoort tot Europa, en krijgt dus een enorme migratie-influx. Europa steunt Griekenland wel maar op onvoldoende wijze: de Europese steun is beperkt tot financiële bijstand of grensversterking via Frontex. Maar het is dubbel: de vaststelling dat Europa te weinig medeverantwoordelijkheid neemt, vrijwaart Griekenland niet om voort te maken met de beloofde legale hervormingen inzake zijn asielbeleid.’

Critici van het Dublinsysteem zien de richtlijn liefst helemaal afgeschaft maar stoten op weerstand op het Europese politieke veld. Vooral de Europese Raad van ministers voelt weinig voor het tijdelijk opschorten van de richtlijn. Wel wordt een tijdelijk mechanisme gesteund door de Europese Commissie en het Europees Parlement.

‘Ik hoop dat de veroordeling van ons land tot het besef leidt dat een andere visie nodig is om tot een gedeeld en eerlijk Europees asielbeleid te komen, waarin de bescherming van asielzoekers centraal staat’, aldus nog Houben.

 Voor meer info over deze zaak: www.ecre.be. ECRE is de Europese koepel van vluchtelingenorganisaties.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift