Azië-Pacific

Nieuws

Verenigde Arabische Emiraten willen af van kindslaafjes inkamelenraces

Vanaf 1 september mogen er geen kinderen meerworden ingezet als jockeys bij de populaire kamelenraces in de VerenigdeArabische Emiraten (VAE). Elk jaar komen honderden jongetjes uit Pakistan enBanglad ...
Nieuws

Vrede voor Nagaland komt dichterbij

Na jaren van ballingschap worden de leiders van de grootste rebellenbeweging in de Noordoost-Indiase deelstaat Nagaland binnenkort in New Delhi verwacht om een politieke oplossing te zoeken voor de ou ...
Nieuws

Pakistaanse ngo’s ongerust over plannen voor strengere controle

De duizenden niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in Pakistan maken zich zorgen over een wetsontwerp dat het toezicht op hun handel en wandel en vooral op hun financiën moet verscherpen. De hulpo ...
Nieuws

Thais verleren eigen taal

Meer dan 80 procent van de 63 miljoen inwonersvan Thailand spreekt Thai, en toch oordelen sommige Thais dat hun taalbedreigd is. Engels kleurt steeds meer conversaties, de dialecten raken inde verdruk ...
Nieuws

Normalisering handelsbetrekkingen India-Pakistan nog nietvoor morgen

Pakistan heeft duidelijk gemaakt dat er geensprake kan zijn van een vrijere handel met India zolang er geen oplossing isvoor het conflict in Kasjmir. De machthebbers in Islamabad lijken nietontevreden ...
Nieuws

Australië dumpt Azië voor VS in buitenlandse betrekkingen

Het Australië van premier John Howard lijkt na 11
Nieuws

Machtsstrijd tussen premier en president bedreigtvredesproces

De vredesgesprekken in Sri Lanka tussen deSingalese meerderheid en de Tamilrebellen in het noorden worden bedreigddoor een machtsstrijd tussen president Chandrika Kumaratunga en premierRanil Wickremes ...
Nieuws

Stressverschijnselen Kasjmir-conflict doen mannen naar Viagra grijpen

Dertien jaar gewapende burgeroorlog in de naarautonomie strevende Indiase moslimprovincie Kasjmir begint bij jongemannenen soldaten een zware psychologische tol te eisen. Nergens in India is erzoveel ...
Nieuws

Afghaanse kinderen krijgen hun eigen Loya Jirga

Later dit jaar komt er in Afghanistan eenspeciale Loya Jirga over de grimmige situatie van miljoenen kinderen inhet geteisterde land. Het is de bedoeling dat de kinderen niet enkelonderwerp van discus ...
Nieuws

MPR maakt balans op van één jaar Megawati

De Indonesische regering staat voor een vuurproef: vanaf vandaag (donderdag) komt in Jakarta de Consultatieve Volksraad (MPR) samen, het hoogste wetgevende orgaan in Indonesië. De instelling is er eig ...
Nieuws

Uitblijven moesson nekt Indiase economie

Terwijl Bangladesh en het oosten van India en Nepal al drie weken te kampen hebben met zware overstromingen, tekent zich in andere delen van India de ergste droogteramp van de voorbije 11 jaar af. De ...
Nieuws

Niet-moslim minderheden komen op voor hun rechten

In Pakistan voeren de niet-moslimminderheidsgroepen een gezamenlijke campagne, in de hoop bij de komendeverkiezingen in oktober een paar belangrijke zetels te winnen. Deminderheden, Christenen, Hindoe ...

Pagina's