Bevolking

Nieuws

Gastarbeiders volgen Filipijns Irakbeleid met argusogen

Terwijl een nieuwe oorlog in Irak dichterbij komt, wachten vele Filipijnse gastarbeiders nog steeds op de vergoeding voor de schade die ze leden tijdens de vorige golfoorlog. De Filipijnse president Gloria Macapagal Arroyo, die zich achter de Amerikaanse president George W. Bush schaart, riskeert zich niet alleen hun woede op de hals te halen, maar ...
Nieuws

Brug over telefoniekloof onbetaalbaar duur

In Nigeria werd twee weken geleden een nieuw transmissienetwerk voor mobiele telefonie ingewijd. Y'helloBahn is een zuiver Nigeriaans project dat 3.400 kilometer bestrijkt en 30 steden en 120 Dorpen via GSM verbindt. Volgens de Nigeriaanse overheid zullen miljoenen mensen met hun familie verbonden worden, en de mogelijkheid krijgen zich in te schak ...
Nieuws

Noord-Koreaanse vluchtelingen politieke en humanitaire test voor Japan

Steeds meer Noord-Koreanen steken de grens over met China op de vlucht voor de hongersnood in hun land. Velen willen in Japan geraken, maar daar wordt zenuwachtig gereageerd op een mogelijke vluchtelingenstroom. Toch begint er verandering te komen in de traditioneel erg afwijzende houding van Japan tegen asielzoekers. Een breekijzer lijkt het debat ...
Nieuws

Pan-Europese kustwacht patrouilleert in Middellandse Zee

Een multinationale zeepatrouille, met schepen uit vijf Europese landen, jaagt sinds dinsdag op illegale immigranten voor de Spaanse Middellandse Zeekust. De patrouilles krijgen tegenwind van activisten, die het initiatief een schending van de mensenrechten noemen, en van politici, die het een niet-doeltreffende maatregel vinden.
Nieuws

Ordediensten niet langer een mannenbastion

Mannelijk chauvinisme blijft voorlopig hoogtijvieren in Pakistan, maar stap voor stap worden oude rolpatronen in hetopenbare leven doorbroken. De politie in de hoofdstad Islamabad heeft nu 70vrouwen in dienst, en in de burgerluchtvaart zijn al bijna even veelvrouwelijke stewards actief die opgeleid zijn om kapers in een handomdraaibuiten gevecht te ...
Nieuws

Namibië voert wezenbelasting in

Vanaf april legt de Namibische regering al haar burgers een nieuwe belasting op om genoeg geld bijeen te krijgen voor de zorg voor het groeiende aantal wezen in het land. Wezen in Namibië hebben recht op een uitkering en andere vormen van overheidshulp, maar de uitgaven dreigen de regering boven het hoofd te groeien door het aids-probleem.
Nieuws

VN waarschuwen voor humanitaire catastrofe

Noord-Korea staat op de rand van een humanitairecrisis, zo waarschuwde VN-gezant Maurice Strong zaterdag bij zijn terugkeervan een driedaags bezoek. Zes tot acht miljoen Noord-Koreanen kampen met eenernstig voedseltekort en de Verenigde Naties zijn bang dat de politiekecrisis rond Noord-Korea de voedselhulp aan dat land verder in het gedrangzal bre ...
Nieuws

Economische emigratie berooft zes miljoen kinderen van hunouders

Van de 58 Latijns-Amerikanen die elk uurdefinitief emigreren, laat een aanzienlijk deel hun kinderen thuis achter.Volgens een studie in opdracht van UNICEF gaat het om zes miljoen kinderen.Hun toekomst wordt gehypothekeerd door de vrije markt, de globalisering ende privatiseringen van essentiële publieke diensten, menen de auteurs. Deuittocht uit L ...
Nieuws

Miljoenen Roma bijten op een houtje

Tot vijf miljoen Roma-zigeuners leven inomstandigheden die meer lijken op de regio onder de Sahara dan op Europa.Eén Roma op zes lijdt voortdurend honger. Een en ander heeft nog steeds temaken met het gebrek aan integratie in het Oost-Europese land waar de Romawonen, maar die integratie is dan weer cruciaal voor de integratie van datland zelf in de ...
Nieuws

Strijd tegen 'onislamitische' praktijken krijgt voorrang op goedbestuur

In de Pakistaanse stad Peshawar zijn denieuwjaarsfeesten ongewoon stil verlopen. Het is verboden muziek te spelenin het openbaar vervoer en regelmatig zijn er invallen in bioscopen. Dereligieuze politieke partijen die deze stad besturen, drukten de voorbijedrie maanden een resem religieuze dwangmaatregelen door.
Nieuws

Oudste bewoners dreigen verdreven te worden uit wouden

Het ministerie van Milieu en Bosbouw heeft zo'n 10 miljoen Indische inheemsen virtueel vogelvrij verklaard. In een beleidsbrief draagt het ministerie de deelstaatregeringen op om alle bosgronden vrij te maken van ‘krakers’. In de praktijk slaat dat op de ‘tribals’ - de afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners van het Indische continent die do ...
Nieuws

Koudegolf maakt vooral slachtoffers onder straatkinderen

In Bangladesh zijn al 200 tot 500 mensen gestorvenals gevolg van een uitzonderlijke koudegolf die ook Noord-India en Nepaltreft. Uit de Himalaya komt een bijtend koude wind en zware mistbankenbeletten dat de winterzon de temperatuur overdag wat doet oplopen. Daklozenen door ziekte en ontberingen verzwakte mensen hebben geen verweer dat gureweer. De ...

Pagina's