Dossier Parijs 2015

Ondanks de noodtoestand moet de COP21 een ambitieus en mondiaal klimaatakkoord opleveren. De gevolgen van de klimaatverandering zijn immers nu al zichtbaar in economische en maatschappelijke ontreddering, en in toenemende spanningen en conflicten. Redden de wereldleiders de toekomst?