Dossier: 

'Niet-begeleide minderjarigen wonen soms langer in België dan in het land van hun ouders'

Vluchtelingenwerk vraagt de regularisatie van het verblijf van voormalige niet-begeleide minderjarigen die hier lokaal verankerd zijn. Of dat de vorm van een Kinderpardon zoals in nederland moet krijgen, laat de organisatie in het midden.

Heel wat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verblijven gedurende langere periode in België. Vaak spreken ze een van onze landstalen, hebben ze hier school gelopen en hebben ze geen aanknopingspunten of banden meer met hun land van herkomst. Soms verblijven ze langer in België dan ze hebben geleefd in het land van hun ouders. Ze dreigen het land te worden uitgezet eenmaal ze 18 jaar zijn geworden.

Vluchtelingenwerk vraagt een oplossing voor deze jongeren die hier lokaal verankerd zijn. Concreet vragen we de regularisatie van het verblijf van voormalige niet-begeleide minderjarigen in een dergelijke prangende humanitaire situatie. Deze prangende humanitaire situatie kan volgens ons bewezen worden via objectieve elementen op basis van de bijzondere kwetsbaarheid van de situatie, de dreigende aantasting van fundamentele rechten in geval van repatriëring of na terugkeer, en de duurzame affectieve en sociale banden in België.

Vluchtelingenwerk vraagt ook een oplossing voor de situatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Voor hen dient in het bijzonder de kwetsbaarheid van hun situatie in rekening te worden gebracht bij de procedure van de regularisatie. Op zijn minst moet een tijdelijke regularisatie mogelijk zijn zodat niet-begeleide minderjarigen na hun 18de verjaardag hun opleiding binnen het leerplichtonderwijs kunnen afwerken. Op die manier kunnen ze bij een eventuele terugkeer naar hun land van herkomst competenties en vaardigheden voorleggen die hen kunnen helpen bij hun intrede op de arbeidsmarkt.

Daarnaast enkele bedenkingen bij het kinderpardon zoals dat in Nederland bestaat:

  • Is een periode van 5 jaar verblijf in Nederland voor het achttiende levensjaar goed gekozen? Is dit niet vrij lang?
  • Eenzelfde vraagteken kunnen we plaatsen bij de regeling waarbij je enkel kijkt naar de periode van de verblijf. Ook dat is vrij eng. Er zou toch ook nog een vangnet moeten zijn voor andere jongeren in een prangende humanitaire situatie.
  • In principe zullen NBMV die meer dan 4 jaar in België verblijven in aanmerking komen voor een verblijf van onbeperkte duur. Echter de wetgeving zou verbeterd moeten worden gezien minderjarigen die een asielaanvraag hebben ingediend pas in aanmerking komen voor de procedure NBMV eenmaal de procedure in het kader van asiel is afgelopen. Dus in principe zal een kinderpardon zoals in Nederland bij ons minder nieuws toevoegen.
  • Dus naast het invoeren van nieuwe of gewijzigde wetgeving zou in ieder geval ook de huidige wetgeving geëvalueerd moeten worden en waar nodig aangepast worden.
  • Op te merken valt ook dat de regeling in Nederland enkel geldt voor kinderen van asielzoekers (en hun ouders) en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
  • De regeling die wij voor ons land voorstellen is gebaseerd op drie criteria. Het is evident dat hoe langer je in België hebt verbleven hoe groter de kans op duurzame affectieve en sociale banden. Dus indirect werkt de periode van verblijf ook door bij een eventuele behandeling van een regularisatieaanvraag.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2563   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift