EU hoest 20 miljard extra op voor ontwikkelingssamenwerking

De ontwikkelingsminister van de 25 EU-lidstaten zijn bereid om een pak meer geld op te hoesten voor het Zuiden. Tijdens een bijeenkomst in Brussel vandaag (dinsdag) schaarden ze zich achter het voorstel om binnen vijf jaar 20 miljard euro extra uit te geven aan ontwikkelingshulp. Maar Italië, Duitsland en Portugal voegen er meteen aan toe dat de budgetverhoging voor hen een moeilijke oefening wordt.

De Europese lidstaten hebben een strategie om in 2015 over de 0,7 procentnorm te springen. Die internationale fatsoennorm voor ontwikkelingssamenwerking slaat op het percentage van hun bruto binnenlands product dat landen volgens een internationale consensus moeten besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

Het 15-koppige Europa van weleer moet over vijf jaar met 0,51 procent over de brug komen en tegen 2015 0,7 procent, zo beslisten de lidstaten vandaag (dinsdag). Voor de tien nieuwe lidstaten ligt de lat eerst op 0,17 en daarna op 0,33 procent.

De totale stijging komt neer op 20 miljard euro meer voor ontwikkelingssamenwerking de komende vijf jaar. De totale Europese ontwikkelingshulp - die van de lidstaten en de EU samen - bedraagt nu 46 miljard euro en zou 66 miljard euro worden in 2010.

EU-Ontwikkelingscommissaris Louis Michel, die dat groeipad vorige week voorstelde, haalt zijn slag thuis. Maar Italië, Duitsland en Portugal verklaarden elk apart dat het voor hen erg moeilijk wordt om hun begrotingstekort binnen de perken te houden.

De Luxemburgse minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Louis Schitlz ontkende dat de verklaringen van de drie landen een ontsnappingsclausule kunnen vormen. Sommige landen hebben te kennen gegeven dat het moeilijk wordt voor hen. Maar wat telt, is dat ze een verbintenis aangaan.

Het is voorlopig niet duidelijk hoe de 20 miljard extra gefinancierd kunnen worden. De voorstellen om andere bronnen aan te boren dan belastinggeld - bijvoorbeeld door een taks op vliegtuigtickets of door een Tobintaks - kunnen amper op steun rekenen.

De Global Call to Action against Poverty, een wereldwijde alliantie van ngo’s die dit jaar een doorbraak wil forceren voor de financiering van ontwikkelingssamenwerking, is blij met de timing van het akkoord. De beslissing van de EU levert 20 miljard euro op voor de strijd tegen de armoede. Op een paar weken van de G7-vergadering in Londen en die van de G8 even later in Schotland, werpt de EU de handschoen voor de VS, Japan en Canada.

Michel daagt de andere donoren uit om beter te doen. Als wij de gids zijn en tonen dat onze ambities ver reiken, zullen de andere internationale partners dat voorbeeld volgen. Hij zal met het Europese engagement uitpakken op de vergadering van de rijkste industrielanden van de G8 in juli en op een top van de VN over de zogenaamde millenniumdoelstellingen. Dat zijn acht targets inzake ontwikkeling die de VN-lidstaten hebben vastgelegd voor, alweer, 2015. Het akkoord plaats de EU op kop in het domein van ontwikkelingshulp in aanloop naar de vergadering in New York, zegt Michel. (MM/ADR)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift