Iraniers en Amerikanen lijken op elkaar

Iraniërs en Amerikanen delen veel identieke zorgen over globalisering en wereldvrede, maar staan tegelijkertijd erg wantrouwig tegen opzichte van elkaars regeringen. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde een opiniepeiling in beide landen.
Een grote meerderheid van de ondervraagden in beide landen heeft een sterke afkeer van Al Qaeda-leider Osama bin Laden en de Taliban, beschouwt internationaal terrorisme als een “grote bedreiging” en gelooft dat de oorlog in Irak het gevaar van terrorisme wereldwijd vergroot heeft. Ook vindt een grote meerderheid democratisch bestuur “absoluut belangrijk”, blijkt uit het onderzoek.

Terwijl voluit gespeculeerd wordt over een mogelijke militaire confrontatie tussen Iran en de VS, blijkt uit de peiling dus dat Iraniërs en Amerikanen een opvallend aantal zorgen delen, zegt Steven Kull, directeur van het Programme on International Policy Attitudes (PIPA) van de Universiteit van Maryland. PIPA voerde de peiling uit in samenwerking met de niet-gouvernementele organisatie Search for Common Ground.

Zowel Amerikanen als Iraniërs waren positief over de inspanningen van hun regeringen op het gebied van democratische idealen en mensenrechten. Amerikanen gaven hun regering iets hogere punten met betrekking tot democratisch bestuur en Iraniërs waren iets positiever dan Amerikanen over de mate waarin mensenrechten in hun land gerespecteerd worden.

In beide landen bestaat ook veel steun voor de Verenigde Naties en het Non Proliferatieverdrag (NPT). Amerikanen steunen ook het idee om Iran de mogelijkheid te geven onder internationaal toezicht uranium te verrijken voor vreedzame doeleinden.

Ongeveer helft van de ondervraagden in beide landen zei echter het “enigszins” of “zeer waarschijnlijk” te vinden dat de VS de komende jaren Iraanse nucleaire faciliteiten aanvallen.

Die uitkomst bevestigt het wantrouwen en de vijandigheid die bestaan tussen beide landen, hoewel Amerikaanse ondervraagden duidelijk meer geneigd leken om Iran tegemoet te komen.

Van de Iraniërs zei 93 procent negatief te staan ten opzichte van de Amerikaanse regering. Van de Amerikanen stond 78 procent daarentegen negatief ten opzichte van de huidige Iraanse regering. Negenenvijftig procent huldigde datzelfde standpunt ten opzicht van het Iraanse volk. Toch is vier op de vijf Amerikanen voor directe besprekingen tussen beide landen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift