WikiLeaks legt Amerikaanse bezorgdheid rond teerzanden bloot

De beruchte WikiLeaks-documenten bevatten ook belangrijke informatie over de omstreden teerzanden in Canada. De Verenigde Staten blijken zich goed bewust van de gevolgen voor het milieu maar willen de diplomatieke betrekkingen met Canada niet op het spel zetten.

De ontginning van olie uit teerzanden is erg controversieel omdat ze grote schade toebrengt aan de omgeving en boskap en vervuiling met zich meebrengt. Bij de ontginning komen drie keer meer broeikasgassen vrij dan bij conventionele olieontginning. In de officiële communicatie minimaliseren Amerikaanse politici, waaronder minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, de milieuschade en voeren ze aan dat de ontginning “vergelijkbaar” is met andere olieontginning. De regering-Obama verdedigt ook de aanleg van een pijpleiding die de olie uit te teerzanden naar de VS moet transporteren.

Maar in een van de gelekte documenten heeft een Democratische diplomaat het over de negatieve gevolgen voor het milieu. De memo uit januari 2009 is gericht aan Clinton en president Barack Obama om diens bezoek aan Ottawa voor te bereiden. De diplomaat heeft het openlijk over de “hogere ecologische voetafdruk van de Canadese teerzanden”. Hij waarschuwt de president dat er in Ottawa “bezorgdheid heerst over de implicaties voor Canada van uw oproep om hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen en de Amerikaanse afhankelijkheid van geïmporteerde olie te verminderen.”

Pijpleiding

Volgens milieuverenigingen weigeren de VS de teerzanden te veroordelen uit vrees voor diplomatieke gevolgen in de relatie met Canada, vooral omdat de goedkeuring van een nieuwe pijpleiding die de olie uit de teerzanden naar de VS moet brengen, dan in het gedrang zou komen. “Het is moeilijk te begrijpen waarom het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington een probleem zou ontkennen dat door een expert op het terrein toegegeven wordt”, zegt Alex Moore van de milieuorganisatie Friends of the Earth. “Olieproductie uit teerzanden eist een ontoelaatbare tol van het milieu en de volksgezondheid en zou niet gesteund mogen worden door de Amerikaanse regering.”
 
Als de Keystone XL-pijpleiding goedgekeurd wordt door de regering-Obama, zal ze dagelijks 900.000 vaten olie naar de VS pompen en de consumptie van teerzandolie in de VS meteen verdubbelen. Dat levert een extra uitstoot van broeikasgassen op die vergelijkbaar is met die van zes miljoen auto’s.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift