MO*dossiers

De consumptie van elektronica draait op volle toeren. Louis Lammertyn onderzoekt voor MO* de overconsumptie van consumentenelektronica en het effect daarvan op ons milieu, klimaat en portefeuille. Met de steun van het Fonds Pascal Decroos onderzoekt hij welke alternatieve modellen mogelijk zijn. Louis sprak met academici, producenten, ngo’s, beleidsmakers en spelers uit de industrie. Hier kom je te weten hoe we de levensduur van onze apparaten kunnen optrekken en welke positieve impact dat heeft.

Illegaal drugsgeld komt te vaak terecht bij mensen op zoek naar snel geld, vaak om in conflicten te pompen. Nemen overheden het heft in eigen handen, dan is de kans groot dat de geldstromen van beroepscriminelen en corrupte politici snel opdrogen. Na de decennialange war on drugs krijgt wereldwijd een nieuw beleid steeds meer wind in de zeilen. Is het tijd om af te kicken van de war on drugs, en om niet langer het bestaan maar wel de concrete impact van drugs op mensenlevens kritisch te benaderen?

Posttraumatische stress: volgens studies lijdt meer dan 40 procent van de ongeveer 2,5 miljoen erkende vluchtelingen in de Europese Unie eraan. Voor 90 procent van de vluchtelingenkinderen is het een probleem. Angst, boosheid, paniek, lusteloosheid, nachtmerries, verdriet dat maar niet lijkt te verdwijnen. En daarbovenop komen de vele psychosociale problemen door de moeizame zoektocht naar een nieuwe plek in de samenleving.

Vaak blijven deze problemen uit beeld. Psychische hulp is een schaars goed voor veel vluchtelingen. MO* onderzoekt wat die lacune in de hulpverlening betekent, welke hulpmodellen wel bestaan, waar het fout gaat. En hoe het anders kan.

Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd: dat zijn complexe begrippen, gematcht met experts die ze in een paar minuten haarfijn en helder kunnen duiden. En dat alles in een reeks korte filmpjes, waarin mensen met kennis van zaken moeilijke dingen makkelijk en kort uitleggen. Van eurocentrisme over postkolonialisme tot institutioneel racisme.

MO* werkte hiervoor samen met Curieus, deBuren, StampMedia en journaliste Selma Franssen. De volledige collectie van 60 filmpjes kan je bekijken op het YouTube-kanaal.

India is in volle maatschappelijke ontwikkeling: aan de ene kant is er een beweging democratisering en toenemend individualisme, aan de andere kant komt de — veelal masculiene – verrechtsing tot bloei. Tegen deze achtergrond zoekt Saskia Konniger voor MO* uit wat dit betekent voor vrouwen in India.

Met meer dan 8000 zijn ze, de Afghaanse Antwerpenaren. Daarmee vormen ze de 5de nationaliteit in de Scheldestad. Gie Goris dook diep onder in hun leefwereld. Dat levert een portret op van een nieuwe “eerstegeneratiegemeenschap”, met alle pijn, ambitie en verscheidenheid die daarbij hoort.

Jonathan Jacob, Jozef Chovanec, Ibrahima, Adil, Akram, Mehdi, Mawda of Lamine: zij stierven allen tijdens een politie-interventie. Daarnaast zijn er nog talloze getuigenissen die vragen doen rijzen over politiegeweld in ons land. Maar het probleem beperkt zich niet tot hier. Van Nigeria tot de Verenigde Staten, Tunesië tot Argentinië, overal wordt politiegeweld aangeklaagd. Mag de politie geweld gebruiken? En wanneer is dat onwettig of buiten proportie?

Wat blijft er vandaag nog over van de mondiale solidariteit waarmee de coronapandemie was begonnen? Terwijl de rijkste economieën bij de verdeling van de vaccins vooraan in de rij staan, moeten veel groeilanden hun beurt afwachten. Zal het ‘vaccinimperialisme’ van rijke landen zich op termijn tegen hen keren? (Foto © Marco Verch (CC BY 2.0))