MO*dossiers

Vaker en makkelijker dan ooit creëren staten hun eigen waarheden. Een arsenaal aan digitale hulpmiddelen helpt hen daarbij. Anno 2023 gaat vrijwel élk conflict gepaard met een informatieoorlog. De uitdagingen situeren zich niet alleen in Rusland en de Verenigde Staten maar ook verder en dichterbij, in bijvoorbeeld Syrië, Hongarije, Brussel en Oost-Congo. Hoe zijn we hier aanbeland en waar gaat het naartoe? 

De Oekraïense regio aan de grens met Roemenië, Hongarije en Slovakije is de veiligste van het land. Daarom passeren er veel Oekraïners uit getroffen gebieden. Tegelijkertijd is de regio de belangrijkste hub voor humanitaire hulpverlening aan de rest van het land. MO* gaat op zoek naar interessante verhalen en initiatieven, die getuigen van de eigen veerkracht van de Oekraïense samenleving en van de solidariteit in de buurlanden.

Papieren en de rechten die eraan verbonden worden, zijn broos en fragiel. Talloze verhalen en mensenlevens tonen dat aan. Papieren zijn een politiek middel om mensen kansen te geven én te ontnemen. De MO*redactie bekeek hoe papieren in Hongarije, Congo en elders mensen sterker en, vaker nog, kwetsbaar maken. Want papieren maken voor velen alle verschil van de wereld.

Hoewel het Amazonewoud beduidend groter is, halen de tropische wouden in het Congobekken vandaag meer CO2 uit de lucht. Het is de krachtigste long ter wereld. Dat lijkt goed nieuws, maar ook deze wouden zijn in sneltempo aan het verdwijnen. Er gaan momenteel al internationale middelen — ook vanuit België — naar het bestrijden van die ontbossing en het herbebossen. Dit dossier onderzoekt om hoeveel geld het gaat, en wat ermee gebeurt.

Foto © Bart Lasuy

Ze vallen niet meer te ontkennen: de hittegolven, bosbranden, regenbommen, droogtes, toegenomen in aantal én in intensiteit. MO* maakt duidelijk wie vandaag al de klappen van de klimaatverandering krijgt. Want we zitten misschien met z’n allen in dezelfde storm, maar we bevinden ons zeker niet allemaal in dezelfde schuit. Wie betaalt vandaag en morgen de kosten van de klimaatcrisis? En wie staat het water vandaag al aan de lippen?

foto © Reuters / Amanda Perobelli

Wat zijn Senegals troeven tegenover de risico’s van overlopend extremistisch geweld uit de Sahel? Met die vraag trok MO*journalist Kris Berwouts er naartoe. Het is één van de best functionerende democratieën op het Afrikaanse continent en de tolerante Senegalese islam vormt een belangrijke dijk tegen extremisme. Ook straatkunst en literatuur vormen een baken van tolerantie, diversiteit en vrijheid van meningsuiting. Maar houdt dit alles het extremisme tegen?

Met de steun van het Fonds Pascal Decroos.

(Foto: Carsten ten Brink (CC BY-NC-ND 2.0))