MO*dossiers

Schrijvers weten hoe hard de klap van de macht kan zijn als het gebruikte beeld, de ingetikte mening of de vastgestelde werkelijkheid niet overeenkomt met de waarheid zoals ze per decreet uitgevaardigd wordt. © illustratie: Fatinha Ramos

De Europese Unie staat onder druk: Brexit, diplomatieke hoogspanning tussen Italië en Frankrijk, sancties tegen Hongarije, en verdeeldheid alom. De Europese Parlementsverkiezingen van eind mei doen nog een stevige schep boven op alle impasses, onvrede en tegenstellingen. De gevestigde partijen en machtscentra proberen de moed erin te houden, de populistische uitdagers proberen de rug van de unie te breken onder hun (groeiende?) electorale gewicht. Intussen is er veel te weinig aandacht voor de thema’s die bij uitstek grensoverschrijdend en dus noodzakelijk Europees zijn. MO* richt daarom de focus op wat de EU doet of zou moeten doen op het vlak van sociaal beleid, klimaat en migratie. 

Dankzij de acties van het scholierenprotest en twee succesvolle klimaatmarsen staat klimaatverandering meer dan ooit hoog op de agenda. MO* wacht niet op de actualiteit en zet al langer de belangrijkste nieuwsfeiten, meest verontrustende conclusies en mogelijke oplossingen voor de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, op een rij. Alles wat je moet weten over het klimaatdebat, lees je in dit dossier.

Het begrip ‘cultural appropriation’ of ‘culturele toe-eigening’ wekt al snel hevige emoties los. Volgens de ene is het een voortgezette vorm van kolonialisme en andere verhoudingen van dominantie, de andere vindt dat cultuur des mensen, en dus van iedereen, is. (Foto © Amber Seegmiller (CC BY-NC-ND 2.0))