Gratis onderwijs op Fiji succesvol, maar banen volgen niet

De Zuid-Pacifische landen Fiji en Papoea-Nieuw-Guinea slagen er goed in om meer kinderen op de schoolbanken te krijgen. De arbeidsmarkt volgt echter onvoldoende om de geschoolde jongeren een uitzicht te bieden op een stabiele baan.

  • Venson Kuchipudi CC BY-NC 2.0 Venson Kuchipudi CC BY-NC 2.0

Fiji voerde drie jaar geleden gratis en verplicht onderwijs in als maatregel om kinderen uit kwetsbare situaties te halen en hen beter te beschermen tegen kinderarbeid en uitbuiting.

Ook in Papoe-Nieuw-Guinea, Tonga, de Cookeilanden en de Salomonseilanden werd het onderwijs gratis, in sommige van deze landen, zoals in Fiji, werd het ook verplicht.

Banen

‘De introductie van gratis onderwijs heeft de problemen met kinderarbeid enorm gereduceerd’, zegt de woordvoerder van het ministerie van Arbeid van Fiji. ‘In 2011 werden er nog 64 zaken van kinderarbeid gerapporteerd. Vorig jaar waren dat er nog maar vijf.’

‘In 2011 werden er nog 64 zaken van kinderarbeid gerapporteerd. Vorig jaar waren dat er nog maar vijf’

Het initiatief van de overheid om meer kinderen op de schoolbanken te krijgen werd ondersteund door andere maatregelen.

Het ministerie van Arbeid trok extra personeel aan om de duizenden inspecties rond kinderarbeid uit te voeren en de naleving van de arbeidswetten te controleren.

In 2015 werd ook een gratis hulplijn gelanceerd voor het publiek, kinderen incluis. Elke vorm van kinderarbeid, kinderverwaarlozing of -misbruik kan hier gemeld worden.

Gebakjes en deurmatten

Het reduceren van kinderarbeid is echter mee afhankelijk van de toename van goed betaalde banen en het wegwerken van ongelijkheid.

Voor arme gezinnen vormde de kostprijs om een kind naar school te laten gaan een belemmering. Maar de verborgen kosten, zoals de aankoop van een schooluniform, zijn soms nog steeds een zware belasting.

Voor arme gezinnen zijn de verborgen kosten, zoals de aankoop van een schooluniform soms nog steeds een zware belasting.

‘De overheid heeft haar best gedaan om initiatief te tonen, maar ik zie nog altijd kinderen die ’s avonds gebakjes of deurmatten verkopen, tijd die ze zouden moeten besteden aan rusten of huiswerk’, zegt Fay Volatabu van de Nationale Vrouwenraad in Fiji.

‘Niemand stuurt ze naar huis of neemt de moeite om de ouders te contacteren over het feit dat zij hun kinderen laten werken.’

Studies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) wijzen armoede en financiële problemen aan als de drijvende krachten achter kinderarbeid in Papoe-Nieuw-Guinea en Fiji. Het duwt kinderen in situaties waarbij ze straatverkoper worden of gaan bedelen, en het maakt jonge meisjes kwetsbaar voor prostitutie of een baan als huishoudster.

Een gebrek aan economische groei, hoge werkloosheid en lage lonen zijn de belangrijkste factoren die tot armoede leiden in deze regio. Slechts 2 van de 14 landen van het Pacific Islands Forum, de Cookeilanden en Niue, behaalden millenniumdoelstelling (MDG) 1, het uitbannen van extreme armoede.

Doorstroming naar de arbeidsmarkt

In Fiji hebben 200 leerkrachten, 50 politieagenten en 150 gemeentemedewerkers een training gekregen waarbij ze het belang van scholing via het gratis onderwijssysteem mee helpen uitdragen.

In Fiji stroomt 94 procent van de studenten door naar het secundair onderwijs, slechts 18,2 procent vindt nadien een baan

Het aantal kinderen dat basisonderwijs afwerkt, is gestegen maar de cijfers voor de tweede cyclus in het secundair onderwijs, zijn minder goed.

Ook zijn er onvoldoende banen voor jongeren die een modeltraject hebben doorlopen.

In Papoea-Nieuw-Guinea stroomt 57 procent van de basisschool door naar het secundair onderwijs. Nadien zal slechts 12,5 procent van de naar schatting 80.000 schoolverlaters per jaar een stabiele baan vinden.

In Fiji stroomt 94 procent van de studenten door naar het secundair onderwijs. Slechts 18,2 procent vindt nadien een baan, zegt het ILO.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3093   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift