Wereldblog

 

Wereldblog

‘Nu komt de nood aan actie’

De G8-bijeenkomst in Heiligendamm kan niet om het onderwerp heen: overal ter wereld stijgt het milieubewustzijn doordat de effecten van klimaatverandering steeds duidelijker merkbaar worden. Woensdag 9 mei schopte Bram Claeys, klimaatspecialist van Bond Beter Leefmilieu, in ware Al Gore-stijl het geweten van de aanwezigen in de Gentse Universiteit. ...
Wereldblog

Proteststemmen

In het retraitehuis van de Jezuiten in Mont Ngafula, een groene buitengemeente van Kinshasa wonen nog drie bejaarde paters: een Waal, een Vlaming en een Brusselaar. Hun confrater, pater De Haes, werd vorig jaar het slachtoffer van een brutale roofmoord. Het omvangrijke complex, een paradijselijk oord met de Afrikaanse natuur in haar volle pracht, w ...
Wereldblog

‘Ik geloof dat het anders kan’

De vlag van zijn vakbond pronkt achter de stoel waar Dave Bleakney plaatsneemt. Hij is de vertegenwoordiger van de Canadese nationale postvakbond. Dissent! nodigde hem uit om zijn ervaringen te delen over sociale strijd. In 2002 slaagde zijn vakbond er in de G8-bijeenkomst in Kananaskis te verstoren.
Wereldblog

Ze kunnen ons land bezetten, maar niet ons hart en onze geest.

In Gent ben ik aktief in de werkgroep vluchtelingen. Mensen die hier een nieuw leven willen opbouwen. Maar de politici vinden dat ze hier niet thuishoren : ze zijn hier niet geboren en volgden niet de juiste politieke weg. In Israel bezochten we ook vluchtelingen. Maar de politici vinden dat ze er niet huishoren : ze wonen nog in het land waar ze g ...
Wereldblog

'Militarisme en kapitalisme gaan hand in hand'

Een van de laatste zonnige dagen na de onrustwekkend droge maand april. De weinigen die aan de lokroep van de terrasjes weerstonden, verzamelden zich op 3 mei in de Katholieke Universiteit van Leuven om de lezing bij te wonen van Hans Lammerant, van het Forum voor Vredesactie.
Wereldblog

Avondroutine

Mijn hond heeft honger. De ventilator staat doodstil te wezen. Onder het muskietennet en dan…wachten…
Wereldblog

'Zionisme is imperialistisch Europees concept'

Op woensdag 25 april kwam Yossi Bartal naar een Dissent!-infoavond in een zaaltje van de Gentse Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) om zijn vredesboodschap mee te geven. De Israëlische anti-muuractivist Yossi Bartal groeide op in een gematigd Hebreeuws gezin in Jeruzalem. Reeds op jonge leeftijd was hij al actief in verschillende pro-Palestijnse ...
Wereldblog

Een olijftak voor Palestina

De militaire Israëlische bezetting heeft een zware impact op de Palestijnse boeren. Het land is voor hen letterlijk hun woon- en werkomgeving. In de UAWC trachten zij samen het hoofd te bieden aan de problemen. (Unie van boerenverenigingen http://uawc.net).
Wereldblog

Typisch Haïtiaans!?

Een goeie vriend beschreef de evolutie in de Haïtiaanse samenleving aan de hand van twee spreekwoorden. We zijn van een land waar “buren familie zijn” meer en meer aan het opschuiven naar één waar “ieder vuurvliegje voor zichzelf schijnt”. Vroeger veegde iedereen nog voor zijn eigen deurtje en was zo de hele straat schoon, nu gooit iedereen zijn vu ...
Wereldblog

Trek uw plan

In de volkswijken geldt nog steeds het devies 'trek uw plan' en de leefomstandigheden zijn nauwelijks verbeterd, het afval stapelt zich op. Het mobiliteits- en afvalprobleem scheert alle toppen. Te veel auto's en versleten minibusjes waarin de passagiers als haringen opeen zitten, zorgen voor chaos en verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren.
Wereldblog

Een tureluur - cultuur

Integratie: gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een Belgische met cultuurshock! En wie geeft dat graag toe?
Wereldblog

Van oorlog in Kinshasa tot revolutie in Katanga

Nog geen half jaar na de relatief vreedzame en eerlijke verkiezingen lijkt het optimisme omtrent een stabiel en democratisch Congo brutaal aan flarden geschoten. Vorige maand veranderden de straten van Kinshasa onverwacht snel in een slagveld tussen de gardes van Bemba en Kabila. De 150 geregistreerde doden betekenen meer dan een alleenstaand incid ...

Pagina's