Amerikaans leger is conservatief en Republikeins bastion

Ongeveer tweederde van de Amerikaanse actieve militairen is tevreden met het beleid van president George W. Bush, en een even groot aandeel noemt zichzelf Republikein. Volgens de ‘Military Times Poll’, een opiniepeiling waarvan de resultaten dinsdag in de VS werden gepubliceerd, vindt een overweldigende meerderheid van de Amerikaanse soldaten wel dat het leger te zwaar wordt belast door de oorlog tegen het terrorisme.

De enquête, een initiatief van The Army Times en drie andere kranten die speciaal voor de Amerikaanse legeronderdelen worden uitgegeven, kan een effect hebben op het debat dat momenteel in de VS wordt gevoerd over de omvang van het leger. De vraag is of de VS hun troepenmacht van 1,4 miljoen manschappen moeten uitbreiden om alle bijkomende opgaven te kunnen blijven bolwerken die de oorlog tegen het terrorisme meebrengt. Bijna 90 procent van de respondenten in de enquête vindt dat het Amerikaans leger op zoveel fronten aanwezig moet zijn, dat het niet meer efficiënt is. Sommige experts pleiten daarom voor minstens twee bijkomende divisies. Maar dat zou nu al op 500 miljard dollar geraamde begrotingstekort voor 2004 nog verder doen aanzwellen.

Het Amerikaans leger gaat prat op zijn apolitieke instelling en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de bestuurders van het land. Maar recente studies hadden al aangetoond dat het leger duidelijk conservatiever is dan de Amerikaanse bevolking. Vooral sinds begin de jaren 70 de dienstplicht werd afgeschaft, zijn de progressieve Amerikanen zo goed als uit de rangen verdwenen. Van de respondenten in de enquête beschrijft 53 percent zich als “conservatief’ of “zeer conservatief”; in de gehele bevolking kruist maar 40 procent één van die twee antwoordmogelijkheden aan. Slechts zeven procent van de soldaten in de opiniepeiling noemt zich “liberal” of “very liberal” – het Amerikaanse equivalent voor progressief. Die scheeftrekking kan tot in het buitenland gevolgen hebben – Amerikaanse militairen leiden immers ook veel militairen uit ontwikkelingslanden en conflictgebieden op.

Tweederde van de respondenten in de peiling stelt dat Amerikaanse soldaten op moreel vlak hoger ingeschat kunnen worden dan de rest van de bevolking. 62 procent van de bevraagden vindt het morele niveau van de Amerikaanse bevolking “matig” of “zwak”. Omgekeerd kijken veel Amerikanen op naar het leger. In december riep het weekblad Time “de Amerikaanse soldaat” uit tot “persoon van het jaar 2003”.

de peiling: http://www.armytimes.com/

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2751   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift