Het verdiende loon van Els De Temmerman

Een witte ridder moet aan hoge normen beantwoorden, ondervindt Els De Temmerman. ‘Werk zonder erkenning te claimen,’ adviseerde de Chinees Laozi 2500 jaar geleden. Niet makkelijk, en zeker niet in het BV-tijdperk
Vorige maand ging in het noorden van Oeganda een centrum voor posttraumatische begeleiding van kindsoldaten van start. Het centrum kan tot 240 kinderen helpen bij de verwerking van de vreselijke ervaringen die ze als kindsoldaat doormaakten. Initiatiefnemer is Els De Temmerman, een Bekende Vlaming sinds haar verslaggeving over de Rwandese genocide en haar huwelijk met toenmalig CVP-voorzitter Johan Vanhecke. Het project is een uitvloeisel van het boek De kinderen van Aboke dat De Temmerman in 1998 over de kindsoldaten in de regio schreef.
De Temmerman: ‘Ik wilde geen geld verdienen op het lijden van deze kinderen, en dus ging de opbrengst van het boek en de lezingen -250 euro per keer- naar het schoolgeld van ex-kindsoldaten.’ De reïntegratie van de kindsoldaten verliep moeilijk, onder meer omdat er in twee provincies amper psychologische begeleiding was. Daarom schreef De Temmerman een project uit waarvoor ze Belgische subsidies vroeg. ‘Toen Louis Michel de regio bezocht, stonden we vier uur in de zon te wachten op de weg waar hij voorbij zou komen. Zijn karavaan reed ons eerst voorbij en keerde dan weer. De jongens vertelden hun verhaal. Dat heeft Michel overtuigd.’ Michel zegde 243.000 euro toe uit de budgetlijn preventieve diplomatie.
Ondertussen staat er al een centrum met twee tehuizen, een eetzaal, een sportveld en een hospitaal. Kostprijs: 120.000 euro. Binnenkort zou een beroepsschool volgen die 75.000 euro kost. De overheidssubsidiëring van de projectwerking- 2,1 miljoen euro voor drie jaar- is nog niet goedgekeurd. In het eerste voorstel bleek de vergoeding van het internationaal personeel- Els De Temmerman en haar financiële medewerker An Ros- te hoog om binnen de ngo-financieringscriteria te passen. An Ros had voor zichzelf een bruto-dagvergoeding van 350 euro en voor projectcoördinator De Temmerman van 400 euro begroot. Daar bovenop kwam een accommodation allowance van 195 euro en een per diem van 65 euro per dag Kampala. Samen 140.000 euro voor 310 werkdagen.
Een ngo-er die eveneens in Oeganda werkt, noemt dat overdreven: ‘Met 195 euro logeer je in de Sheraton van Kampala’. Ros: ‘Dit zijn brutobedragen, netto blijft daar de helft van over. Ik heb me gebaseerd op DGOS-barema’s van vijf jaar geleden. Bovendien was dit een eerste voorstel. Intussen zijn de vergoedingen gehalveerd, de omdat lonen een te groot deel innamen van het budget. Vergeet ook niet dat Els hier al 140.000 euro heeft ingestopt. We werken al vier jaar gratis, bij de gratie van onze rijke vent.’
De goede relatie tussen De Temmerman en de regering Museveni -meerdere bronnen hebben het over grond die ze zou gekregen hebben van legerchef Mayombo- leidt er volgens sommigen toe dat het project door de regering wordt misbruikt. Door de rebellen als duivels voor te stellen, zou toegedekt worden dat de regering de oorlog in het Noorden graag laat voortwoeden omdat ze zo een hoog militair budget kan verantwoorden.
De Temmerman: “Dat van die grond is nonsens. Absolute leugens. Ons centrum ligt trouwens in het gebied van de Acholi, en dat zijn allesbehalve de vrienden van de regering. Ik word zelfs de Witte Acholi genoemd.’ De banden van De Temmerman met president Museveni én het feit dat zij niet vies is van enige profilering, deden onlangs de spanningen oplopen tussen De Temmerman en de Concerned Parents Association (CPA), de lokale partner. De CPA wil zijn deel van de erkenning en de zeggenschap, en verdubbelde zonder medeweten van De Temmerman het aantal bedden in het centrum tot 240, waardoor het budget diende bijgesteld, ook al omdat de aanbesteding onrealistisch laag was. De ambassade in Kampala probeert CPA en De Temmerman opnieuw tot een goede verstandhouding te brengen, om te vermijden dat dit conflictpreventieproject zou gaan lijden onder interne oorlogjes.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur