Politiek

Nieuws

Canada verbolgen over strengere grenscontroles in VS

Canadese politici en commentatoren zijnverontwaardigd over de manier waarop in Canada wonende burgers uit hetMidden-Oosten en landen van het Britse gemenebest worden gecontroleerd.Volgens de Canadese minister van immigratie, Dennis Coderre, denken de VSten onrechte dat het land een uitvalsbasis is voor terroristen en zijn decontroles langs de grens ...
Nieuws

De opkomst en neergang van de ruilclubs

De Argentijnse ruilclubs, die werdenopgestart als een alternatief economisch circuit, zijn terug aanbeland waarze zeven jaar geleden begonnen. De economische crisis in hetZuid-Amerikaanse land zorgde voor een explosieve groei van het aantal ledenvan de clubs maar het systeem draaide vierkant door een radicalemuntontwaarding, een gevolg van valsmunt ...
Nieuws

Nieuwe gespreksronde moet pad vrijmaken voor economischesamenwerking

De Europese Unie gaat opnieuw een bilateralegespreksronde voeren met Cuba en zal vanaf volgend jaar een Europesediplomatieke vertegenwoordiging hebben op het eiland. Cuba en de EU namendie beslissingen maandag op een vergadering in Kopenhagen. De Europeseinitiatieven moeten de verkilde relaties met Cuba opnieuw warm maken.Voorlopig komt er geen ve ...
Nieuws

Gespannen rust aan vooravond historische machtswissel

China kijkt uit naar het Congres van deCommunistische Partij in Peking nu vrijdag. Als alles volgens plan verloopt,zullen vijf van de zeven topfiguren in het oppermachtige Politburo baanruimen voor een jongere generatie en zal een deel van de staf van hetChinese Volksleger vervangen worden. Voor analisten en politici is dit eenmijlpaal in de Chines ...
Nieuws

Fox werpt haveloze gemeentepolitie in 'oorlog tegen drugs'

'Voor een Land Vrij van Drugs': zo heet hetnieuwe antidrugplan dat de Mexicaanse president Vicente Fox deze weeklanceert. De opzet van het programma, dat loopt tot 2006, is al evenutopisch als zijn titel. Fox wil de gemeentelijke en provinciale politieinzetten voor de strijd tegen de drugmaffia. Die korpsen zijn echteronderbemand, onderbetaald en ...
Nieuws

Leger gaat over de schreef bij offensief tegenmisdaad

Drie weken al voeren ongeveer 40.000 soldaten inBangladesh een grootscheeps offensief tegen de georganiseerde misdaad in hetland. Sinds 17 oktober zijn er in het kader van Operatie zuiver hart al3.500 verdachten gearresteerd en 600 illegale vuurwapens in beslag genomen.De misdaadcijfers zijn spectaculair gedaald. Maar inmiddels zijn er wel al18 arr ...
Nieuws

Onrust onder ngo's over VN-participatie

Grote niet-gouvernementele organisaties (ngo's)zijn ongerust over het voornemen van VN-secretaris-generaal Kofi Annan om derol van ngo's in de Verenigde Naties te herbekijken. Ze vrezen dat de VN zaltoegeven aan de druk van sommige landen om de 'civiele samenleving' weergrotendeels buiten te sluiten als de wereldorganisatie over gevoeligeonderwerpe ...
Nieuws

Oppositie bereidt 'algemene staking van onbepaalde duur' voor

De politieke oppositie in Venezuela heeft gisteren (maandag) 1,5 miljoen handtekeningen afgegeven bij de Nationale Verkiezingsraad. De ondertekenaars eisen een referendum over de vraag of huidig president Hugo Chávez kan aanblijven. De anderhalf miljoen handtekeningen vertegenwoordigen meer dan 10 procent van het electoraat en volgens de oppositie ...
Nieuws

Rusland schoeit vreemdelingenwetgeving op Europese leest

Rusland heeft sinds 1 november een nieuwevreemdelingenwet die geregistreerde migranten meer rechten geeft maar eenhardere aanpak mogelijk maakt van mensen zonder papieren. Deuitvoeringsbesluiten kunnen nog wel een jaar op zich laten wachten. Intussenprobeert de regering wel al een beter zicht te krijgen op demigrantenpopulatie.
Nieuws

China haalt Grand Slam binnen op Asean-top

China heeft de voorbije dagen al vierverdragen ondertekend met de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten(Asean). De 10 lidstaten van de organisatie, die vandaag (dinsdag) in hetCambodjaanse Phnom Penh hun achtste top besluiten, lijken zich economisch enpolitiek steeds meer op China te oriënteren - ten nadele van Japan. Hetbelangrijkste verdrag d ...
Nieuws

Amerikaanse oorlogslobby in laatste rechte lijn

Een kleine invloedrijke groep lobbyisten lanceert volgende week een nieuwe politieke campagne voor een aanval tegen Irak. Het Comité voor de Bevrijding van Irak neemt deze week zijn intrek in Capitol Hill en wil volgende week voor het voetlicht van de media treden, aldus voorzitter Randy Scheunemann. Het 'bevrijdingscomité' is een doorslag van de g ...
Nieuws

Terrorisme is nieuw economisch spookbeeld voor Asean

De Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten(Asean) heeft zondag bij de aanvang van haar achtste topbijeenkomst in deCambodjaanse hoofdstad Phnomh Penh met nadruk de gruwelijke terroristischeaanslagen op Bali en op de Filipijnen veroordeeld. Vijf jaar nadat eenfinanciële crisis zonder voorgaande de economieën in de regio op de proefstelde, lijkt nu ...

Pagina's