5 trends bepalend voor onze toekomst

Sinds ik nu drie jaar het Belgische en Vlaamse werkterrein heb ingeruild voor het internationale - als vrijwilliger - veranderde ook de ooghoek waarmee ik naar de samenleving hier en elders keek en kijk.

  • Adam Cohn (CC BY-NC-ND 2.0) ‘Wij en zij’ wordt steeds meer ‘Wij’. Adam Cohn (CC BY-NC-ND 2.0)

Al was ik ook tijdens mijn “Vlaamse en Belgische perode” erg actief in de internationale werknemerswereld, toch ontdek ik een nieuwe dimensie.

Ik mag de afvaardiging van de werknemers uit de hele wereld leiden, met hen tot analyses en standpunten komen om die dan nog eens te bespreken met werkgevers en regeringen van de wereld. De zogenaamde geopolitiek komt dan erg dichtbij.

En toch zal de ‘human nature’ de gang van zaken in de wereld altijd willen controleren of veranderen.

De Internationale Arbeidsorganisatie mag al een crisis doormaken, het blijft een bijzonder interessante en boeiende omgeving die me concrete noden en maatschappelijke problemen in landen en wereldregio’s doet begrijpen.

Het Internationaal Vakverbond levert feiten aan en meteen vele redenen ‘om het hierbij niet te laten’ en over te gaan tot actief vakbondswerk - onder meer aan de onderhandelingstafels van de ILO in Genève. Achter die zo verschillende realiteiten staan mensen. Hoe beter je de mensen uit ‘die vele werelden’ echt kent, hoe minder je het verschil van kleur, etnie, religie en cultuur als een hinderpaal ziet - het tegendeel is waar. ‘Wij en zij’ wordt steeds meer ‘Wij’.

ILO (CC BY-NC-ND.0)

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO-ILO) mag al een crisis doormaken, het blijft een bijzonder interessante en boeiende omgeving die me concrete noden en maatschappelijke problemen in landen en wereldregio’s doet begrijpen.

Veel luisteren, leren begrijpen, lezen en denken. Wat is belangrijk? Wat bepaalt de toekomst van mensen die op onze aardbol wonen?

Kleintjes als we zijn tegenover natuurlijke evoluties in de ordening van het heelal of dichter bij ons, het verschuiven van de tectonische platen, of heel dicht bij ons de samenstelling en evolutie van de menselijke cellen.

Maar ook als we zelf oorzaak zijn van een fenomeen als de klimaatopwarming, blijkt onze machteloosheid, hoewel dat anders zou kunnen.

En toch zal de ‘human nature’ de gang van zaken in de wereld altijd willen controleren of veranderen. Alsof onze voorouders dat minder beoogden en alsof de mensen na ons dat ook niet zullen doen. Alsof wij het middelpunt zijn in de tijden.

Dit noopt ons tot bescheidenheid bij het beschrijven van enkele trends die ons samenleven reeds nu maar ook in de toekomst mee zouden kunnen bepalen. De 5 trends die ik beschrijf zijn niet heel bijzonder, iedereen kent ze en wordt er op één of andere wijze mee geconfronteerd.

Ik wil ook helemaal niet aan ‘futurologie’ doen en zeker niet aan doemdenken maar nadenken over onze toekomst en vooral die van de generaties van kinderen en kleinkinderen is best wel interessant.

Uit mezelf zou ik er ook niet aan begonnen zijn. Het was André Kiekens, algemeen secretaris van Wereldsolidariteit die me vroeg na te denken over 5 internationale trends die mee bepalend zouden zijn, ook voor een ontwikkelingsorganisatie als Wereldsolidariteit. Als voorzitter van deze ngo mocht ik het denken op gang brengen, eerst met onze medewerkers, daarna met de leden van de Algemene Vergadering. 

In 5 relatief korte bijdragen zal ik deze trends of uitdagingen trachten te schetsen. De Kerst- en Nieuwjaarsperiode leent er zich toe.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2563   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Werknemersvoorzitter en vice-voorzitter van de IAO

    Luc Cortebeeck is werknemersvoorzitter en vice-voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/ILO), voorzitter van Wereldsolidariteit en adjunct-voorzitter van het Internationaal Vakverbo