China vestigt records in alle richtingen

China doet grote inspanningen om zijn economie te vergroenen. Toch zal het land zwaar blijven wegen op zijn eigen ecosystemen en die van de wereld. Die conclusies dringen zich op na het lezen Groene economie en groene banen in China, een rapport van het World Watch Institute over de evoluties in de sectoren energie, transport en bossen.

  • Land Rover Our Planet Windmolens in Tangshanpeng, Centraal-China Land Rover Our Planet

Sinds 2006 is China de grootste producent van broeikasgassen ter wereld. Het gebruik van steenkool als energiebron zit daar voor veel tussen. China wil daar iets aan doen: tegen 2020 de energie-intensiteit met 45 procent verminderen en minstens 15 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen (bijna even goed als de EU). China is al de grootste producent van warm water door middel van zonne-energie en heeft tevens het grootste windmolenpark, goed voor 81.000 jobs op windboerderijen. China is ook de grootste producent van zonnepanelen –er is zelfs forse overcapaciteit– maar de panelen zijn grotendeels bestemd voor de export. Ondanks al die inspanningen zal steenkool in 2020 nog tweederde van de Chinese electriciteit leveren.

China werd in 2009 met 170 miljoen auto’s de grootste automarkt van de wereld. Tegen 2020 komen daar nog eens 220 miljoen voertuigen bij. In augustus 2010 deed zich een twee weken durende file voor ten noorden van Beijing. Daar staat tegenover dat tussen 2005 en 2008 de investeringen in groen transport (trein, metro…) stegen van 16 naar 28 procent van de totale transportinvesteringen. Met 8400 kilometer heeft China al ’s werelds grootste netwerk voor hogesnelheidstreinen en tegen 2020 zou er 18.000 kilometer liggen (al heeft de recente crash dat plan in de koelkast gestopt). Beijing telt 330 kilometer stedelijk spoornetwerk (goeddeels ondergronds) en daar zou tegen 2020 nog 660 kilometer bijkomen. Tussen 2011 en 2015 zouden stedelijke spoorsystemen meer dan 400.000 bijkomende banen scheppen.

De meeste groene banen komen merkwaardig genoeg van de Chinese bossen. China dreef zijn bosareaal op van 8,6 procent van zijn grondgebied in 1948 tot meer dan 20 procent vandaag. De uitbreiding van het Chinese bosareaal sinds 2005 schiep 188.000 voltijdse banen in het bosbeheer. Het bostoerisme is nu al goed voor meer dan 300.000 directe en indirecte banen. Tegen 2020 zou dat cijfer stijgen tot een miljoen banen. Voor de drie sectoren transport, energie en bos verwacht het rapport 4,5 miljoen groene banen tegen 2020.

Het World Watch Instituut vindt dat China een voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld, op voorwaarde dat de staat niet alleen objectieven stelt maar ook meer oog heeft voor de manier waarop die doelen worden gehaald. Zo blijkt de razendsnel gegroeide zonnepanelenindustrie erg vervuilend en kan een derde van het windmolenpark moeilijk worden aangesloten op het netwerk.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur