November 2007

Bekijk hier de inhoud van MO*magazine november 2007.

BUITENLANDSE HULP IN DE NAAM VAN ALLAH
Muslim Aid en Islamic Relief zijn professionele hulporganisaties die met miljoenenprojecten overzeese hulp bieden. Hun ideologie baseren ze op de ethiek van de Koran, hun fondsenwerving op die van doorwinterde marketeers. MO* trok naar Londen en Birmingham om deze ngo’s beter te leren kennen.

De Charity Commission, een onafhankelijk controleorgaan voor de Britse hulporganisaties, registreerde tot nu toe 1352 islamitische hulporganisaties in Groot-Brittannië, met een gezamenlijk inkomen van 330 miljoen euro. Daarbij lieten al 253 moskees zich registreren. Joanna Saunders van de Charity Commission voegt er echter aan toe dat beide cijfers sterk verouderd zijn en dat er wellicht een pak meer islamitische organisaties en moskeeverenigingen zijn.

Louis Michel verdedigt EPA’s
Europees Commissaris voor Ontwikkeling, Louis Michel, wil de landen van Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan overreden voor het einde van dit jaar de gecontesteerde parnerschapsakkoorden met de EU te tekenen.

Louis Michel: De EPA’s zijn geen brute liberalisering: het gaat om een geleidelijke opening van hun markten voor onze producten. Voor sommige producten moeten ze hun invoerheffingen onmiddellijk afschaffen, voor andere over 5 of 10 of zelfs 25 jaar. Voor “gevoelige” producten misschien zelfs nooit… Ik begrijp dat het moeilijk ligt voor die landen dat zij hun tarieven moeten afschaffen, terwijl wij nog altijd onze landbouwproducten subsidiëren. Dat is een politieke contradictie. We hebben geprobeerd de EU ertoe te bewegen geen exportsubsidies meer te geven voor producten waarvoor ACS-landen hun tarieven afschaffen. Dat is ons niet gelukt.’

‘Financiële speculatie is achilleshiel wereldeconomie’
Supachai Panichtpakdi, ex-topman van de Wereldhandelsorganisatie en huidig topman van de VN Conferentie voor Handel en Ontwikkeling, is zowat de belichaming van het streven naar meer vrijhandel. Een gesprek over ongelijkheid, eerlijke regels en het geheim van schaken.

Supachai Panitchpakdi: ‘Ook de arme landen moeten competitiever worden. Het helpt niet veel om Afrika te blijven voeden met hulp en meer hulp –alle hulp die Afrika gekregen heeft de voorbije decennia heeft weinig tot niets geholpen– tenzij Afrikaanse regeringen die hulp meteen inzetten om op eigen kracht verder te kunnen. Let wel: UNCTAD staat in de frontlinie van landen en instellingen die de rijke wereld vragen 0,7 procent van hun inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden. We maken kritische rapporten over de tekortkomingen op dat vlak. Er zijn immers nogal wat landen die hun hernieuwde engagement op dit vlak alweer intrekken. Of erger nog: ze tellen de schuldkwijtschelding die ze toestaan bij hun ontwikkelingsbudget. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.’

Jean Ziegler over georganiseerde honger
De wereld telt 854 miljoen ondervoede mensen. Niet omdat er te weinig voedsel is, maar omdat de economie verkeerd georganiseerd is, zegt Jean Ziegler, auteur en VN-rapporteur voor het recht op voedsel.

Jean Ziegler: ‘854 miljoen ondervoede mensen, dat is een enorm leed dat bovendien een hypotheek legt op de toekomst: wie als kind ondervoed is geweest, kan zich niet meer ten volle ontwikkelen. En die situatie kan nog erger worden nu de wereld meer en meer biobrandstoffen wil produceren. Om een tank met 50 liter biobrandstof te vullen, heb je 200 kg mais nodig. Dat is genoeg om een mens gedurende één jaar te voeden. De 800 miljoen mensen die een wagen bezitten, zullen nu gaan wedijveren om het graan van de wereld met de 2 miljard armste mensen. De gevolgen hiervan kunnen rampzalig zijn. Als de graanprijzen blijven stijgen, kan het aantal hongerigen stijgen tot 1,2 miljard tegen 2025.’

Afrika’s toekomst oogt minder zwart 
De explosieve economische expansie van de Aziatische landen biedt ook Afrika kansen. Of die ook tenvolle benut worden, hangt onder meer af van de kwaliteit van het bestuur.
Landen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de aard van hun bestuur. Tegelijk heeft ook de internationale gemeenschap hierin een rol te spelen, benadrukt Transparency International. Rijke landen moeten er bijvoorbeeld op toezien dat het anti-omkoopverdrag dat ze getekend hebben, nageleefd wordt. De strijd tegen het witwassen van corruptiegeld –dikwijls in zogenaamde offshore belastingparadijzen– is een mondiale verantwoordelijkheid. De rol van belastingparadijzen gaat overigens verder dan witwaspraktijken. Veel buitenlandse bedrijven die Afrikaanse grondstoffenrijkdommen exploiteren, zijn bijvoorbeeld gevestigd in Caribische eilandjes. Dat doen ze allicht niet met de bedoeling veel belastingen in Afrika te betalen.

De strijd tussen Dalit en Goliath
India kent een indrukwekkende economische groei, een wereldberoemde democratie en een culturele diversiteit die elke reiziger aantrekt. Niets van al dat fraais lijkt weggelegd voor de 170 miljoen dalits of kastelozen.

Een ruwe Afrikaanse diamant
De Afrikaanse journalist en filmmaker Sorious Samura doorprikt de sussende woorden van de diamanthandel: ‘Het verhaal van bloeddiamant is géén geschiedenis.’

Uncle Sam leest uw e-mails
Begin augustus keurde het Amerikaanse parlement de Protect America Act goed, een nieuwe wet over afluisteren en het onderscheppen van e-mails. Is onze privacy in het gedrang?

De kringwinkel in Argentinië
In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires wordt dagelijks zeshonderd ton vuilnis gerecycleerd door tienduizend cartoneros op zoek naar papier, karton en alles wat nog niet volstrekt waardeloos is.

Moldavië: De verleiding van een splitsing
Michael Palin verkent de Europese landen die tot 1989 achter het IJzeren Gordijn lagen. Een uittreksel uit het hoofdstuk Moldavië bij wijze van voorpublicatie. ‘Hoe klein het land ook mag zijn, het heeft altijd twee op afscheiding azende republieken gevoed.’

Kunst moet helen én aanklagen
De Congolees Freddy Tsimba maakt kunst met kogelhulzen. ‘Als Afrika na al die eeuwen van slavernij, kolonisering en uitbuiting nog bestaat, is het dankzij de veerkracht van zijn cultuur.’

Eeuwige rustplaats, enkele reis
In België kan je niet zomaar begraven worden zoals je zelf wil. Niet alleen moslims, ook joden verkiezen daarom vaak een laatste rustplaats in het buitenland.

‘Wij reizen om te rapporteren’
Belgische waarnemers volgen Afrikaanse verkiezingen. ‘Als het fout gaat, kunnen wij alleen maar rapporteren dát het in het honderd loopt.’

Het geduld is op. Voorwoord door Gie Goris
Mondige burgers hebben gelijk als ze geen drie generaties lang gelaten zitten wachten op zegeningen die er nooit vanzelf zullen komen. Ze hebben gelijk als ze hun verzet vertalen in constructieve voorstellen voor een sociaal beleid. En politieke partijen hebben ongelijk als ze daar geen rekening mee houden, zeker als ze voor hun stemmen afhankelijk zijn van kiezers die ze het sociaal-economische drijfzand in jagen. In schoon Vlaams: het wordt tijd dat de oranje partijen luisteren naar hun groen-syndicale achterban. Anders zou CD&V wel eens de eerste kieskring kunnen zijn die door de nieuwe regering gesplitst wordt.

Het was onze energie. Opinie door Tine Danckaers
We zijn als consument het overzicht kwijt, en dat is volledig toe te schrijven aan de ontoereikende regulering van de energiemarkt. De Belgische regering heeft zichzelf vrijgesproken van alle bevoegdheden om de energieprijzen te controleren, waardoor elektriciteitsleveranciers vrij spel hebben.

De Verlichting is er voor iedereen. Opinie door Ludo Abicht
Het wordt tijd dat we de niet-westerse wortels van die Verlichting opnieuw gaan ontdekken en vooral dat we beseffen dat een nieuw en geloofwaardig universalisme van menselijke basiswaarden alleen maar kan ontwikkeld worden in dialoog met de dragers van de niet-westerse culturen binnen en buiten de grenzen van onze voorlopig nog economisch en politiek dominante, maar demografisch bijzonder beperkte westerse wereld.

Ethisch verantwoord tanken
Na de volksopstand in Birma werd volop gepleit voor een boycot van Total, omdat dit oliebedrijf de belangrijkste economische steunpilaar voor het generaalsregime vormt. Is het mogelijk ethisch te tanken?

Dubbele nationaliteit
Marokkanen kunnen hun nationaliteit behouden en tegelijkertijd Belg worden, Belgen kunnen Australiër worden en toch hun Belgische nationaliteit behouden. Schizofrenie of nieuwe wereld?

Rijkdom en geluk
“Geld maakt niet gelukkig”, zegt de volkswijsheid. Recent onderzoek waarbij economische groei wordt vergeleken met sociaal welbevinden, komt precies tot dezelfde bevinding.

Arbeidsmigratie
Overal ter wereld gaan mensen op zoek naar een beter bestaan. Maar in het beloofde land vinden ze niet altijd melk en honing.

Nucleaire renaisscance
Groeiende energiebehoeftes en de noodzaak om de CO2-uitstoot te beperken, zorgen voor een opmars van kernenergie. Is het een veilige en duurzame optie?

Een jaarabonnement op MO*magazine kost slechts 20 euro en kan je hier bestellen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift