Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling bestaat niet. De Wereldbank telde enkele tijd geleden 190 mogelijke definities voor duurzaamheid. Enkele basisbegrippen daarin zijn: behoeften, rechtvaardigheid, draagkracht en ( ...

Groene belastingen

De industrielanden leggen een veel groter beslag op de milieugebruiksruimte dan hen toekomt. Hun consumptiepatroon is niet duurzaam, en zeker niet voor wereldwijde veralgemening vatbaar. Dit werd reed ...

Duurzame ontwikkeling

De globalisering dwingt de overheden en de staten een nieuwe rol te zoeken. Nationale overheden zijn te klein voor mondiale vraagstukken en te groot voor het aanpakken van lokale vraagstukken. Er onts ...

Het recht van de aarde

Elf september. De datum staat voortaan symbool voor de crash van het Amerikaanse supermacht-imago. De milieubeweging in de Verenigde Staten verloor er het noorden bij en besliste om haar kritiek op pr ...

Het institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling in België

In 2002 zal het tien jaar geleden zijn dat de conferentie van Rio de Janeiro plaatsvond. Bij die gelegenheid zullen de Verenigde Naties van 2 tot 11 september in Johannesburg een Wereldtop over duurza ...

Groene belastingen en duurzame economie

Waarom hebben we een beperking van de uitstoot van CO2 nodig? Het toenemend verbruik van fossiele brandstoffen leidt tot CO2-emissies, die op hun beurt aanleiding geven tot een verhoging van de concen ...

Duurzame ontwikkeling: tussen woord en daad

Tien jaar geleden bracht het NoordZuid Cahier een nummer uit over de relatie tussen milieu en ontwikkeling. De aanleiding was de spraakmakende Conferentie over Milieu en Ontwikkeling, die in juni 1992 ...

Duurzame ontwikkeling: de ambities doorgelicht

Eind 1998 schoof de Duitse socioloog Ulrich Beck in een interview met het NRC Handelsblad een opmerkelijke stelling naar voren. Beck stelde dat zelfs aanhangers van de vrije markt beginnen te erkennen ...

Patenten op levende materie

Voor CIDSE was de start van het jubeljaar 2000 een geschikte gelegenheid om de aandacht te vestigen op het vraagstuk van de voedselveiligheid, meer bepaald op wat voor arme boeren en inheemse volkeren ...

Mysterieuze dorpsraden: de Kabylische lente in een stroomversnelling

Sinds september staan de "Arabische " landen terug op de wereldkaart. Algerije - een land dat in de jaren ‘60 en ‘70 model stond voor een geslaagde combinatie van socialisme en Islam - ontbreekt niet ...

Mae-Wan Ho: er bestaat geen eenzame schepper

Mae-Wan Ho komt gebloemd en gezonnebrild de kamer binnen. Vierde verdieping, hartje Londen, druk druk druk. Wie geboren en opgegroeid is in Hongkong, en leeft in Londen, weet wat grootstedelijke stres ...

God in Globalistan

Dit is een open deur: het leven van de zes miljard aardbewoners wordt anno 2001 sterk bepaald door de globalisering, een proces waarop ze bijzonder weinig greep hebben, en dat gedomineerd wordt door e ...

Pagina's